Ga naar hoofdinhoud

IkHerstel app. Persoonsgerichte zorg zo thuis mogelijk.

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl

Persoonsgerichte zorg zo thuis mogelijk!

In november heeft het Innovatielab samen met de vakgroep Gynaecologie een succesvol project afgerond; het experiment met de IkHerstel app. Uit eerder onderzoek bleek dat patiënten de adviezen voor een operatie vaak te summier vonden en ook niet altijd eenduidig. Hierdoor waren zij onzeker over hun herstel en kregen polimedewerkers en artsen regelmatig telefoontjes met vragen van geopereerde patiënten.

Met een enthousiast projectteam hebben we onderzocht wat de knelpunten waren in het proces. Hiervoor is de patiëntreis in kaart gebracht en zijn alle stakeholders die op ieder moment van deze reis met de patiënt in contact kwamen bevraagd. Het was snel duidelijk dat de IkHerstel app hiervoor de oplossing heeft. Deze e-Health-applicatie zorgt ervoor dat patiënten na een operatie sneller herstellen door het aanbieden van een gepersonaliseerd hersteladvies. Dit is een overzicht waarop staat wanneer de patiënt, na de operatie, naar verwachting weer relevante activiteiten mag uitvoeren en in welke mate.

Onze patiënten zijn niet alleen tevreden over het gebruik van de app, maar het levert ook een significant sneller herstel en dus ook werkhervatting op. Ook de feedback die we van patiënten kregen, is besproken met de leverancier. Daar waar mogelijk wordt de app nog verder gepersonaliseerd. Binnen Zuyderland wordt nu onderzocht hoe deze app bij andere afdelingen ingezet kan worden. En samen met andere ziekenhuizen delen we onze ervaringen.

De app won vorig jaar zelfs de zinnige zorg award, waarbij VGZ een tegemoetkoming in de kosten van deze app geeft. Zorgverzekeraar VGZ bood de eerste 5 ziekenhuizen die wilden starten met ikHerstel een tegemoetkoming in de kosten aan. Zuyderland heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt.

In de visie van passende zorg, levert deze app patiëntgerichte zorg, dicht bij huis en ontlast het daarnaast de zorgketen. Al met al een mooi voorbeeld van samenwerking over de gehele keten met als doel betere patiëntenzorg!

Experiment Persoonlijk Herstelplan

Snel naar

Idee?

Heb je een interessant idee voor het Innovatielab? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar: innovatielab@zuyderland.nl