Ga naar hoofdinhoud

Soma & Psyche – Brunssum

Prins Hendriklaan 376, 6443 AE Brunssum

  • volwassenzorg

Afspraak & Contact

Prins Hendriklaan 376, 6443 AE Brunssum

088 – 459 03 30

088 – 459 03 30

Soma & Psyche

De naam ‘Soma & Psyche’ verwijst naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Ons team behandelt mensen die kampen met hardnekkige of langdurig bestaande lichamelijke klachten, waar eerdere medische onderzoeken en -behandelingen onvoldoende verbetering hebben opgeleverd.  

Hoe langer lichamelijke klachten bestaan, hoe meer deze lichaam, geest en het dagelijkse functioneren kunnen ontregelen. Langdurige lichamelijke klachten kunnen vaak nieuwe lichamelijke klachten veroorzaken of de bestaande klachten verergeren. Daarnaast kunnen ze ook zorgen voor psychologische klachten zoals gevoelens van angst, somberheid, prikkelbaarheid of concentratie- en geheugenproblemen.  

Als lichaam en geest ontregelen heeft dit gevolgen voor het sociale- en beroepsleven waardoor er nieuwe zorgen en problemen kunnen ontstaan. Vaak belanden mensen hierdoor in een negatieve neerwaartse spiraal en komen daar zonder professionele hulp niet meer uit.  

Afspraak & Contact

Prins Hendriklaan 376, 6443 AE Brunssum

088 – 459 03 30

088 – 459 03 30