Ga naar hoofdinhoud

Hostel & Inloop

Stationsstraat 20, 6131 AZ Sittard

  • inloopruimte
  • Klinische zorg
  • volwassenzorg

Afspraak & Contact

Stationsstraat 20, 6131 AZ Sittard

088 - 459 40 30

088 - 459 40 30

Het Hostel

Het Hostel is een van de vijf klinische afdelingen en is gelegen op een aparte locatie in de binnenstad van Sittard. Het gebouw is onderverdeeld in drie verdiepingen; op iedere verdieping zijn eenpersoonskamers aanwezig. Het Hostel biedt plaats aan maximaal 26 cliënten; er is aandacht voor de individuele levensstijl en persoonlijke ruimte. 

Het Hostel is gericht op behandeling van mensen met psychiatrische problemen die vaak samengaan met ingewikkelde sociale problemen. 
Het Hostel is te bereiken op telefoonnummer: 088 – 459 40 30.

Het Inloop

De Inloop Hostel is een ontmoetingsplek voor mensen met psychische problemen. Men kan op een ongedwongen, vrijblijvende manier met andere mensen in contact komen en aan persoonlijke doelen werken. Ook kan men bij de Inloop Hostel terecht voor een individueel gesprek met de aanwezige verpleegkundige of Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH). Met de cliënt wordt dan besproken wat men nodig heeft en wat de wensen zijn. De cliënt kan zelf bepalen hoelang en hoe vaak hij/zij van de Inloop Hostel gebruik wil maken.  

 Persoonlijke doelen kunnen met de volgende ondersteuning worden behaald: 

  • Structuur. Indien wenselijk maken we samen afspraken rondom tijd, frequentie en aanwezigheid. 
  • Sociale contacten. U kunt gesprekken met andere deelnemers aangaan (lotgenotencontacten). Ook kunt u meedoen aan spelletjes en/of uitstapjes. 
  • Hulpverleningsgesprek. De cliënt heeft de mogelijkheid om een individueel gesprek te hebben met een psychiatrisch verpleegkundige of SPH-er.  
  • Nazorg. De Inloop Hostel kan deel uitmaken van het totale rehabilitatieproces. De cliënt kan gasten tegenkomen die opgenomen zijn in het Hostel of de Kliniek.   
  • Medicatieverstrekking (onderdeel van de nazorg). De cliënt kan bij de Inloop Hostel ook terecht om een weekcassette te vullen en dagelijkse medicatie in te nemen. Daarnaast kan er voorlichting gegeven worden over medicatie en het zelfstandig leren omgaan met medicatie. Dit vindt altijd plaats op indicatie, na verwijzing, van uw behandelaar. 
  • Snelle inzet van professionele hulp in dreigende crisissituatie. De Inloop Hostel kan door de aanwezigheid van een psychiatrisch verpleegkundige of SPH-er, een veilige gestructureerde omgeving voor de cliënt bieden. Dit kan een aanvulling zijn op ambulante zorg. Het bezoeken van de Inloop Hostel kan steunend zijn tijdens een wachtperiode voor een geplande opname of ter voorkoming van een opname. 

Het Inloop is te bereiken op telefoonnummer: 088 – 459 40 40.

Afspraak & Contact

Stationsstraat 20, 6131 AZ Sittard

088 - 459 40 30

088 - 459 40 30