Ga naar hoofdinhoud

Hoofdlocatie GGZ

Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen

 • Klinische zorg
 • Kind- en jeugd zorg
 • ouderenzorg
 • volwassenzorg

Contact

Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen

088 - 459 03 30

088 - 459 03 30

De Kliniek 

 • Klinische zorg
 • Volwassenzorg

In de Kliniek bieden wij zorg aan mensen die het niet lukt om hun problemen, door de ernst hiervan, thuis aan te pakken. De Kliniek van Zuyderland GGz verricht psychiatrische opnames van volwassenen en ouderen. Op de locatie Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen bieden we (kortdurende) psychiatrische behandelingen op één gesloten afdeling en op drie open afdelingen: 

 • Medium care, een open afdeling waar cliënten met zwaardere problematiek worden opgenomen. Het gaat om cliënten die binnen een open setting kunnen verblijven.  
 • Medische Psychiatrische Unit (MPU), een opnameafdeling voor cliënten met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke problematiek 
 • High and Intensive Care (HIC), een acute opnameafdeling voor cliënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting nodig is.  
 • Mixed care, een open afdeling voor cliënten met een mix aan psychiatrische problematiek. 

Daarnaast is er nog een klinische afdeling het Hostel, gelegen op een aparte locatie in de binnenstad van Sittard. Op deze locatie behandelen we herstelgericht psychiatrische problematiek die vaak gepaard gaat met complexe sociale problemen van uiteenlopende aard.  

 De zorg binnen de Kliniek wordt geboden door teams waarin medewerkers met verschillende beroepen samenwerken, dit zijn onder andere psychiaters, verpleegkundig specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen, psychologen en activiteitenbegeleiders. Daarnaast werken ze nauw samen met andere onderdelen van Zuyderland GGz.  

Regioteams

 • Poliklinische zorg
 • Ouderenzorg
 • Volwassenzorg

Binnen Zuyderland GGz werken we met regioteams. Binnen ieder regioteam zijn verschillende expertisegroepen vertegenwoordigd, met ieder hun eigen aandachtsgebied. Dit zijn de volgende expertisegroepen: FACT (Functie Assertive Community Training), Basis GGz, ouderenzorg en ASP (Angst, Stemming en Persoonlijkheid). De huisarts speelt een centrale rol in dit geheel.

Als cliënt valt u binnen een regioteam op basis van de postcode van uw woonadres. Aan de hand van uw situatie worden de benodigde expertises binnen het regioteam aan u toegekend.

Zo krijgt u de best mogelijke en best passende zorg en zorgen wij er als team voor dat u bij de juiste zorgverleners terechtkomt. Op deze manier hoeft u tijdens u behandeling nooit te wisselen van team, ook niet wanneer er sprake is van meerdere (psychische) problemen. 

Soma & Psyche

 • Poliklinische zorg
 • Volwassenzorg

De naam ‘Soma & Psyche’ verwijst naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Ons team behandelt mensen die kampen met hardnekkige of langdurig bestaande lichamelijke klachten, waar eerdere medische onderzoeken en -behandelingen onvoldoende verbetering hebben opgeleverd.  

 Hoe langer lichamelijke klachten bestaan, hoe meer deze lichaam, geest en het dagelijkse functioneren kunnen ontregelen. Langdurige lichamelijke klachten kunnen vaak nieuwe lichamelijke klachten veroorzaken of de bestaande klachten verergeren. Daarnaast kunnen ze ook zorgen voor psychologische klachten zoals gevoelens van angst, somberheid, prikkelbaarheid of concentratie- en geheugenproblemen.  

Als lichaam en geest ontregelen heeft dit gevolgen voor het sociale- en beroepsleven waardoor er nieuwe zorgen en problemen kunnen ontstaan. Vaak belanden mensen hierdoor in een negatieve neerwaartse spiraal en komen daar zonder professionele hulp niet meer uit.  

Contact

Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen

088 - 459 03 30

088 - 459 03 30