Ga naar hoofdinhoud

De Patiënt – de Behandelaar(s) – en de Verpleging/Verzorging. Om die driehoek draait het in de patiëntenzorg. Hun kennis en houding, hun samenwerking en de beschikbare middelen zijn bepalend voor goede patiëntenzorg. Vanuit dit perspectief kijk ik naar de zorgverlening in het Medisch Centrum Zuyderland.

Als Cliëntenraad moeten we het hebben van informatie ophalen, goed inlezen en gesprekken voeren.  Vandaaruit kunnen we de organisatie bevragen op wat alle voorstellen, initiatieven en werkwijzen betekenen voor de patiënt. Wat ik meeneem is mijn achtergrond als oud-bestuurder van de Hogeschool en oud-bestuurder van een Zorginstelling voor langdurige zorg. Als nieuw lid heb ik al een grote openheid ervaren onder bestuur, management en medewerkers om het gesprek met de Cliëntenraad te voeren. Dat geeft vertrouwen om onze rol te kunnen pakken.