Ga naar hoofdinhoud

Ik ben sinds 1 januari 2022 lid van de Cliëntenraad. Via het voortgezet onderwijs ben ik 40 jaar betrokken geweest bij het verwezenlijken van een goede toekomst voor de jeugd in deze regio. Eerst als docent aardrijkskunde, wiskunde en algemene natuurwetenschappen, later als schoolleider. Het welzijn van inwoners in onze regio gaat me aan het hart.

 

Sinds mijn pensionering in het onderwijs wil ik me nu inzetten voor een goede patiëntenzorg in Zuid-Oost Limburg. Daarbij vind ik een goede communicatie van groot belang. Een van mijn aandachtspunten is dan ook dat hulpverleners in de zorg helder en duidelijk met cliënten communiceren. Daarbij houd ik ook bij de verdergaande digitalisering, die voor het betaalbaar houden en efficiënter maken van de zorg zeker nodig is, altijd de cliëntenbelangen en -mogelijkheden in het oog.