Ga naar hoofdinhoud

Ergens medio 2020 zag ik een vacature voor de Cliëntenraad Medisch Centrum Zuyderland.

“Kerntaak van de Cliëntenraad is het behartigen van de belangen van cliënten van Zuyderland Medisch Centrum. De Cliëntenraad adviseert de Bestuursraad over alle aangelegenheden – in het bijzonder ook op strategisch en tactisch niveau – die voor cliënten van Zuyderland Medisch Centrum van belang kunnen zijn. De raad bestaat uit maximaal zeven leden, die ieder één of meerdere aandachtsgebieden hebben. In verband met aflopende zittingstermijnen zoekt de Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum drie nieuwe leden waarvan twee met een zorg-achtergrond en een die ervaring heeft met facilitaire dienstverlening”.

Ik ben sinds 1994 gepassioneerd door dienstverlening zowel Bouwkundig, Facilitair als Logistiek. In mijn werkzame leven ben ik daar professioneel mee bezig in verschillende advies-, management- en directiefuncties, in het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, zowel nationaal als internationaal. Maar ik wilde die passie en kennis ook graag inzetten voor anderen. Daarom dat ik in november 2020 blij was om te mogen toetreden tot de Clientenraad MC.

Om zorg te kunnen borgen is het van belang proactief in te spelen op ontwikkelingen en veranderingen. Als lid van de Clientenraad MC moeten we informatie ophalen, ons verdiepen en zaken bespreken.

“Bij alle voorgelegde beslissingen en beleidsvoorstellen stelt de Cliëntenraad de kernvraag: Wat betekent dit voor de patiënt, wordt de patiënt er beter van, ondervindt hij meer comfort en/of ervaart hij dat de zorg om hem of haar draait. Pas als al die vragen naar tevredenheid zijn beantwoord adviseert de cliëntenraad positief over het voorgenomen besluit. Is er voor de patiënt en de continuïteit van de zorg geen voordeel te behalen dat luidt ons advies: “Niet doen”. Voor ons draait het immers om de patiënt. Met veel enthousiasme zetten we ons in om de zorg voor de patiënt en zijn naasten elke dag een beetje beter te maken”.

Mijn portefeuilles binnen de Cliëntenraad zijn: Huisvesting, Facilitair, Logistiek en Financiën