Ga naar hoofdinhoud

Iets willen betekenen voor de medemens die zelf door ziekte of ouderdom niet meer voor zijn eigen belangen kan opkomen. Dat is heel basaal mijn drijfveer. Na mijn pensioen ben ik vrijwilliger geworden bij zorgcentrum de Egthe (Zuyderland) om invulling te geven aan dat doel. Een logische stap was dan ook een plaats in de Cliëntenraad om een nog bredere invulling te kunnen geven aan die doelstelling.

Na meer dan 45 jaar in verschillende advies-, management- en directiefuncties, in het bedrijfsleven en overheid, werkzaam te zijn geweest wil ik mijn kennis en ervaring inzetten bij Zuyderland MC.

Om nu en in de toekomst hoogwaardige patiëntenzorg te kunnen blijven leveren is het van belang om proactief in te spelen op actuele ontwikkelingen en veranderingen die zich in het zorglandschap voordoen. Binnen de cliëntenraad heb ik de mogelijkheid om deze (organisatie)ontwikkelingen van dichtbij te volgen en hier, vanuit patiëntperspectief, invloed op uit te oefenen. Mijn bedrijfskundige achtergrond komt daarbij goed van pas.