direct contact

Direct contact

‘Werken in de zorg, dat zit in je’

Annie, verzorgende C, voelde zich al op jonge leeftijd aangetrokken tot het verzorgende beroep. “Ik had mijn zinnen gezet op de kraamzorg. Als zestienjarige voldeed ik echter niet aan de minimale leeftijdseis van de betreffende opleiding.”

Lees meer

Over Zuyderland Thuiszorg

Zuyderland Thuiszorg kent geen wachtlijsten en streeft bij elke zorgvraag naar een opstart binnen 24 uur. Thuiszorg aanvragen? Bel 088-458 8888.

Zuyderland Thuiszorg staat garant voor kwalitatief goede verzorging, verpleging en begeleiding van cliënten met kleine, grote, simpele en complexe zorgvraagstukken. Onze 600 medewerkers leveren tijdelijke of langdurige zorg aan huis en maken het, samen met mantelzorgers, voor cliënten mogelijk zo lang en comfortabel als het kan in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen.

 

Toon meer informatie

Bij een vertrouwde omgeving horen ook vertrouwde gezichten. Om die reden werken we binnen Zuyderland Thuiszorg met 26 kleine wijkteams voor Verzorging en Verpleging, allen gecoördineerd en aangestuurd door een eigen wijkverpleegkundige.
De wijkteams zijn klein genoeg om een sterk netwerk dichtbij u als cliënt te hebben en groot genoeg om bij elke zorgvraag continuïteit te bieden. Zuyderland Thuiszorg is actief in de gemeenten: Sittard-Geleen, Beek, Stein, Schinnen, Born en Susteren.

Behalve onze diensten op het vlak van Verzorging en Verpleging kunt u bij Zuyderland Thuiszorg ook terecht voor Specialistische Verpleging, Palliatieve Zorg, Nachtzorg en Psychische Begeleiding Thuis. Deze specialistische teams werken regionaal en vullen daarmee de reguliere wijkteams passend aan. Hoe complex uw zorgvraag ook is, wij organiseren de oplossing voor u.

Transmuraal Thuiszorg Team
Het Transmuraal Thuiszorg Team (TTT) houdt zich bezig met complexe zorgvragen, vaak ontstaan na een ziekenhuisopname of operatie. Ook biedt het Transmuraal Team ondersteuning bij zorg aan palliatieve cliënten, bijvoorbeeld door het aanleggen van morfine-infusen of plaatsen van katheters. Complexe wondzorg behoort ook tot het kennisveld van ons Transmuraal Team.

Team Nachtzorg
Gedurende de nachtelijke uren zijn de medewerkers van Team Nachtzorg actief in reguliere zorg (bij bijvoorbeeld palliatieve cliënten) én in ambulante zorg. Dit is zorg die het beste te omschrijven valt als onverwacht, incidenteel en acuut van aard. U kunt hierbij denken aan valincidenten thuis, verwarde mensen die naar buiten lopen of onverwachte stomazorg. Wij zijn bereikbaar voor eigen cliënten met of zonder alarmeringsdienst, maar ook voor cliënten van collega-zorgaanbieders die geen eigen Nachtzorg aanbieden.

Gespecialiseerde Thuis Begeleiding
De specialisten van onze Gespecialiseerde Thuis Begeleiding (GTB) bieden gerichte ondersteuning aan mensen die even de grip op het leven kwijt zijn. Ons team Psychogeriatrie begeleidt dementerende ouderen in het behouden van hun week/dagritme en het structureren van hun dagen.
Het team Psychiatrie richt zich met name op volwassenen die extra begeleiding thuis nodig hebben vanwege een psychische stoornis, verslavingsproblematiek of verstandelijke beperkingen.

Multiproblem Jeugd is een team dat deskundig  is op het vlak van verstoorde gezinssituaties. Jongeren én ouders krijgen begeleiding in het structureren van dagritme, schoolactiviteiten of  andere opvoedkundige vraagstukken.

Meer weten over onze diensten?
Hier vindt u ons complete zorgaanbod

/
 • Regie over het eigen leven

  Zuyderland Thuiszorg hecht er veel waarde aan dat cliënten – mét behoud van regie over hun eigen leven – thuis kunnen blijven wonen. De zelfredzaamheid in de eigen leefomgeving én de wensen van de cliënt staan hierbij centraal. Elke zorgsituatie is anders en uniek. Samen met u, uw mantelzorger zorgt de Zuyderlandfamilie ervoor dat de geboden zorg naadloos aansluit bij uw individuele zorgvraag. Op die manier blijft de regie zo veel mogelijk in uw handen.

 • Verpleging en Verzorging

  Ziekte, een handicap of ouderdom kunnen beperkingen met zich meebrengen in het leven van alledag. In die situaties kan hulp nodig zijn. Die vraag om zorg kan zich op allerlei manieren openbaren. Stel u komt thuis na een ziekenhuisopname en hebt extra verpleging nodig in uw thuisomgeving. Of dagelijkse handelingen als wassen, aankleden of in huis bewegen, gaan moeilijk. Thuiszorg van Zuyderland kan u hulp bieden in deze omstandigheden. De medewerkers van Zuyderland bekijken vanuit uw perspectief welke zorgvraag u hebt en hoe dat aansluit bij het zorgaanbod van Zuyderland . De zorg kan aanvullend zijn, tijdelijk en kort, maar ook langdurig zijn van aard.

  Voorbeelden van zorgvormen
  • Gespecialiseerde verpleging is het verrichten van medisch technische handelingen in overleg met uw huisarts of specialist.
  • Gespecialiseerde verzorging is een bijzondere vorm van thuiszorg. Verpleging aan huis is bedoeld voor mensen die verpleegkundige hulp nodig hebben na een ziekenhuisopname, bij een handicap of als gevolg van acute of chronische ziekte.
  •Transmurale zorg is het verlenen van gespecialiseerde verpleegkundige zorg bij u thuis na een ziekenhuisopname.
  •Palliatieve zorg is verlenen van zorg wanneer u te horen hebt gekregen dat genezing niet meer mogelijk is. U gaat naar huis om de laatste fase van uw leven thuis door te brengen. Maar u staat er niet alleen voor.
  •Onplanbare zorg is het verlenen van zorg bij acute, onvoorziene omstandigheden.

 • Keurmerk kwaliteit

  Zuyderland Thuiszorg is in het bezit van het branchecertificaat HKZ. Dit keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitssysteem van onze organisatie.

  Wat betekent het HKZ Keurmerk?
  Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • de zaken intern goed op orde heeft
  • de klant centraal stelt
  • betrouwbare resultaten kan presenteren
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

   

 • Keurmerk meldcode

  Zuyderland Zorgcentra en Zuyderland Thuiszorg hebben het keurmerk Meldcode huislijk geweld en kind- en  ouderenmishandeling behaald.  Als zorgaanbieder zijn wij op grond van de Wet Meldcode wettelijk verplichting om de meldcode voor het signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kind- en ouderenmishandeling binnen de organisatie te borgen. Met het behalen van het keurmerk laten wij als organisatie zien dat wij werken met een goed protocol en geschoolde aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kind- en Ouderenmishandeling.

  keurmerk-meldcode

 • Klachten

  Bij Zuyderland Thuiszorg vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten nemen we iedereen serieus. Bent u ontevreden over onze zorg- en dienstverlening? Dan kunt u dat bespreken met onze medewerkers of de leidinggevende. Lukt het niet om tot elkaar te komen, dan kan ook de klachtenfunctionaris met u zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kunt u bereiken op telefoonnummer 06 53234222 of per e-mail: klachtenfunctionaris-zorg@zuyderland.nl

  Klachtencommissie
  Leidt deze informele aanpak niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u terecht bij de formele klachtencommissie die de directie adviseert over het oordeel op de klacht. De directie geeft het uiteindelijke oordeel. Indien u dit wenst, kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris dan wel de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat o.a. uit een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijk lid.

  U kunt uw klacht richten aan:
  Klachtencommissie Zuyderland Thuiszorg
  Postbus 5
  6130 AA Sittard

 • Contact

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Zuyderland Thuiszorg u kan bieden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 458 8888. Onze medewerkers helpen u graag met al uw vragen.

  Wilt u liever iemand persoonlijk spreken? Dat kan bij het Zuyderland Thuiszorg Informatiepunt. Dit is het centrale punt waar u informatie kunt krijgen over alle diensten van Zuyderland Thuiszorg. U vindt het Zuyderland Informatiepunt tegenover de apotheek in de centrale hal van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. De openingstijden van het Zuyderland Thuiszorg Informatiepunt zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.