Ga naar hoofdinhoud

Casemanagement Dementie

Dementie wordt helaas nog te vaak pas laat herkend. Inzicht in wat er aan de hand is, kan enorm helpen bij het omgaan met deze uitdaging. Als een thuiswonende cliënt in toenemende mate moeite krijgt met het ordenen van gedachten of het verwerken van nieuwe informatie, kan de huisarts een casemanager dementie inschakelen. Door de begeleiding van de casemanager kan de cliënt zolang mogelijk de eigen regie behouden.

De casemanager dementie vervult de rol van eerste aanspreekpunt van de cliënt binnen de zorgketen en onderhoudt contacten met huisarts, ziekenhuis, geriater, zorgverleners en mantelzorgers. Zo biedt de casemanager niet alleen de cliënt maar ook diens omgeving de nodige ondersteuning.

Wat kan een Casemanager dementie voor u betekenen?

  • Het behouden van zo veel mogelijk eigen regie.
  • Het navigeren door de complexe wereld van zorg en welzijn.
  • Het coördineren van zorg.
  • Het bieden van emotionele begeleiding.

Als vertrouwd gezicht is de casemanager getraind in het omgaan met dementie en herkent hij of zij signalen van weerstand of hulpweigering. De ondersteuning die wordt geboden, wordt aangepast aan de individuele behoeften van de persoon en hun omgeving. De casemanager is beschikbaar voor regelmatige bezoeken en is ook telefonisch en op aanvraag bereikbaar.

Vanaf het allereerste vermoeden van dementie tot eventuele opname in een verpleeghuis of overlijden, staat de Casemanager Dementie klaar om te helpen. Samen met u verkent de casemanager het zorgtraject, geeft advies en biedt ondersteuning op maat. U kunt erop vertrouwen dat de belangen van de persoon met dementie en hun naasten worden behartigd.

Zuyderland is onderdeel van de keten Hulp bij dementie Westelijke Mijnstreek, waarin Zuyderland met 14 Casemanagers is vertegenwoordigd.

Snel naar