Ga naar hoofdinhoud

miMakkers

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van een miMakkers? Kijk op www.mimakkus.nl/

Wat, als mensen door Alzheimer, een beroerte (CVA), een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of bijvoorbeeld Parkinson, moeilijk contact kunnen maken met hun omgeving? Een miMakker* kan hierbij helpen en een goede bijdrage leveren.

Binnen Zuyderland Zorg zijn diverse miMakkers actief. Een miMakker is getraind haar eigen gedachten los te laten. Alleen zo kan zij zich helemaal richten op de persoon die zij gaat bezoeken. De clown laat zich leiden door wat ze ziet en voelt, in het hier en nu. Met weinig woorden, vaak non-verbaal vindt de miMakker een aanknopingspunt voor contact, door heel rustig in te spelen op de belevingswereld, de emoties (blij, boos, bedroefd of bang) en de zintuigen van de bewoner.

De miMakker richt zich helemaal op de persoon en stelt zich onbevangen en respectvol op. De clown werkt vanuit een oprechte belangstelling, grenzeloze fantasie, humor en een sterk inlevingsvermogen. Vaak leidt dit tot wederzijds contact, contact dat bijdraagt aan de eigenwaarde en levensvreugde van de bewoner. De reactie kan een schaterlach zijn, maar ook bijvoorbeeld een zucht of slechts een oogopslag.

* Een miMakker wordt opgeleid volgens de miMakkusmethode bij Stichting miMakkus in Eindhoven. Deze in 2002 in de gezondheidszorg geïntroduceerde methode berust op een ervaringsgerichte benaderingswijze. De Zuyderland miMakkers zijn allemaal gecertificeerd volgens de richtlijnen van de CRKBO.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van een miMakkers? Kijk op www.mimakkus.nl/

miMakkers Zuyderland

Verhalen van Mie van Makkus