Ga naar hoofdinhoud

(Mede)Zeggenschap

Er bestaat Medezeggenschap en Zeggenschap. Medezeggenschap gaat over de cliënten en zeggenschap over de medewerkers. Omdat Zuyderland het belangrijk vindt dat de cliënten en medewerkers zoveel mogelijk eigen regie behouden, is samen beslissen het uitgangspunt. Dat betekent dat we willen weten wat cliënten en medewerkers vinden van de zorg en van de organisatie. Dat gebeurt via tevredenheidsonderzoek, cliëntenraden, bevragen van medewerkers en de procedure voor complimenten en klachten.

Daarnaast is de website natuurlijk een bron van informatie voor cliënten, naasten, onze medewerkers en partners.