Ga naar hoofdinhoud

Zorgcentrum Egtherhof (Echt)

Terugkoppeling locatieplan 2023 (22-09-23)

  • In 2023 lag de focus op de verhuizing van Vastrada naar Egtherhof door te zorgen voor een goede voorbereiding en aandacht voor een warm welkom. Dit is succesvol gerealiseerd. De bewoners waren erg tevreden over de informatie rondom de verhuizing en de dag van de verhuizing. De verhuizing gebeurde in groepjes van vier bewoners, waardoor zij persoonlijke aandacht kregen en de tijd voor een rondleiding en ondersteuning bij het wennen en inrichten van hun nieuwe kamer.
  • Het verbeteren van de ontvangst van nieuwe bewoners in Vastrada en Egtherhof sluit aan bij het vorige punt. Er is een receptionist aanwezig en er is gezorgd voor een welkomstattentie op de dag van de verhuizing naar Egtherhof.
  • Het verbeteren van de communicatie en verbinding met familie/naasten van de bewoners is getest aan de hand van de pilot Familienet op de afdeling Raegebaog. Deelname aan Familienet is gestimuleerd, maar uiteindelijk heeft maar 1 familie actief geparticipeerd. Het advies is de pilot niet te continueren.

Locatieplan 2024

  • De inrichting en aankleding van het nieuwe gebouw verdient nog aandacht om de sfeer en warmte te bevorderen, maar tegelijkertijd de privacy van bewoners te waarborgen en medewerkers efficiënt te laten werken. Een werkgroep, onder leiding van een unitmanager, zal nadenken over concrete verbetersuggesties, zoals het inzetten van diffusers, gordijnen, aankleding binnenshuis en buitenhuis, snoezel experiences en aromatherapie.
  • Medewerkers met plezier laten werken en behouden door het creëren en bevorderen van een positieve werksfeer. In zorgcentrum de Egthe en buitenlocatie ’t Pejjerhoes is een soortgelijk plan onder leiding van een regieverpleegkundige. Dit plan breed inzetten, met o.a. concrete acties in het delen van successen, complimenten, projecten (zelfroosteren), beperking van administratielast en het organiseren van gezamenlijke informele activiteiten.
  • Centraal inzetten van passende activiteiten voor bewoners waarbij de nadruk ligt op het welzijn en onderlinge verbinding in het huis, voor zowel bewoner als medewerker. Mogelijkheden zijn thema-avonden, gezamenlijke eetactiviteiten in het restaurant en muziekmiddagen of -avonden.