Ga naar hoofdinhoud

Locatieplan Zuyderland Lemborgh Sittard

Terugkoppeling locatieplan 2023 (27-09-23)

  • De medewerkers hebben meer het gevoel dat ze op één lijn zitten door het volgen van de ‘reis van de bewoner’ dankzij hun doelstelling om de interesses en behoeftes van bewoners beter in kaart te brengen en hierop de dagbesteding aan te passen. In 2023 zijn workshops georganiseerd voor woonhulpen over hoe zij kunnen bijdragen aan de welzijn van de bewoner en dit kunnen bevorderen. Daarnaast is afdelingsoverstijgend gekeken naar activiteiten: zoals het opzetten van de mannengroep, themakoffers, wandelgroep, jeu de boule en gezamenlijke uitstapjes.
  • De doelstelling om het moment van de warme maaltijd flexibel te maken is gerealiseerd. De warme maaltijd wordt standaard ’s avonds aangeboden op alle afdelingen, maar indien gewenst kan de warme maaltijd nog steeds op een andere tijdstip aangeboden worden. Na evaluatie bleek dat een ander tijdstip ook nog gewenst was. Dit is aangepast en nu wordt ervaren dat bewoners meer rust ervaren en beter slapen. Zij vragen niet tot nooit een aangepast tijdstip van de warme maaltijd.
  • Aanwezige deskundigheid is in kaart gebracht door de regieverpleegkundige. Samen met andere verpleegkundigen wordt nu onderzocht hoe deskundigheidsbevordering georganiseerd kan worden per afdeling.

Locatieplan 2024

  • De tuin achter de afdelingen cliëntvriendelijker, belevingsgericht en veiliger inrichten. Bewoners geven aan graag buiten in de tuin te zijn, maar de huidige inrichting staat dit niet toe. Door de gebruiksonvriendelijke en onveilige omgeving moet er altijd een zorgmedewerker in de buurt zijn. De tuin is slecht bewandelbaar en er zijn geen buiten activiteiten (zoals tuinieren) mogelijk. Daarom zal in 2024 geïnventariseerd worden wat de behoeften van de bewoners zijn, wat financieel en praktisch haalbaar is, om het vervolgens te implementeren.
  • Ontbijtgroep herintroduceren – één keer per maand – om de gezelligheid, aandacht en verbinding tussen bewoners (en mantelzorgers) te versterken. Dit zal worden opgepakt door de ‘oude’ blauwdruk te evalueren en zo nodig aan te passen op de huidige situatie. Deelname van bewoners zal worden geinventariseerd en op basis daarvan een (financiële) planning gemaakt. In eerste instantie zal dit gericht worden op bewoners. Bij succes onderzoeken of de mantelzorgers ook kunnen deelnemen.
  • Inloop lunch – één keer per twee maanden – organiseren door en voor medewerkers om de verbinding tussen medewerkers te bevorderen. Het elkaar (beter) leren kennen bevordert de informele verbinding en uiteindelijk ook de formele, waardoor er sneller en laagdrempelig contact met elkaar gezocht wordt.