Ga naar hoofdinhoud

Locatieplan Zuyderland Kollenberg Sittard

Terugkoppeling locatieplan 2023 (29-11-23)

  • 2023 is zorgcentra breed aandacht geweest voor duurzaamheid, door onder andere energiemaatregelen en bewustwording op sturing van het bestelproces van voeding. Goed verloop van het nieuwbouwproject is nog niet aan de orde geweest, omdat dit proces (Baenje) is vertraagd. Dit gaat begin 2024 van start.
  • Het bieden van maatwerk voor bewoners met beginnende dementie die op een verzorgingshuis-afdeling wonen en hun naasten is voornamelijk opgepakt door de regieverpleegkundige die samen met de unitmanagers en verzorgenden heeft gekeken naar handelen en begeleiding op de huiskamers. De praktijk leert ons dat het soms moeilijk is hier de aandacht voor vast te houden. Borging ligt bij de Eerst Verzorgende Contactpersoon en deelname van activiteitenbegeleiding.
  • Samen met recruitment, kwaliteitsmedewerker en unitmanager van de PG afdeling is overlegd hoe het selectieproces van woonhulpen verbeterd kan worden. Dit heeft geleidt tot een specifiek selectieformulier (met gerichte vragen) en een extra stap bij start in de functie. Zodra de woonhulp begint krijgt hij/zij individuele begeleiding en ondersteuning van de psycholoog. De psycholoog biedt tevens regelmatig scholing en begeleiding voor totale teams om de juiste begeleiding bij dementie te kunnen bieden.

Locatieplan 2024

  • Meer cliëntgerichte zorg door het implementeren van wekelijkse bewonerbespreking, waarbij drie bewoners besproken worden op de vier domeinen van het zorgleefplan. Twee bewoners zullen op basis van een roulatieschema aan de beurt komen en één bewoner op basis van vragen/bijzonderheden. Tijdens deze bewonerbespreking zullen diverse disciplines aanwezig zijn, zoals verzorgende, verpleegkundige, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP), activiteitenbegeleider, woonhulp en huishoudelijke hulp.
  • Afdelingsoverstijgende activiteiten aanbieden passend bij de interesse van de bewoner door o.b.v. het individuele activiteitenprofiel verbinding zoeken tussen afdelingen en afdelingsoverstijgende activiteiten organiseren. De unitmanager faciliteert de activiteitenbegeleider voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten in de centrale ruimte.
  • Cliëntgerichter werken doordat de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie hun expertise deelt op de afdelingen. De gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie dient breder ingezet te worden. Dit wordt bereikt door meer verzorgende op te leiden, de rol van de GVP te verduidelijken en vervolgens hen scholingen te laten organiseren bij zorgteams van alle afdelingen.