Ga naar hoofdinhoud

Locatieplan Zuyderland Hoogstaete Sittard

Terugkoppeling locatieplan 2023 (22-11-23)

  • De doelstelling om de betrokkenheid van familie en naasten bij de bewoner te vergroten is nog niet afgerond. Tijdens de zorgleef-planbesprekingen ligt de focus meer op het bespreken en managen van verwachtingen tussen familie en zorg. Daarnaast heeft een werkgroep een mantelzorg enquête uitgezet met de vraag naar hun behoeften. In juni is de huidige situatie in kaar gebracht. Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête wordt nog bekeken hoe de resultaten opgepakt kunnen worden.
  • Het beter leren kennen van de bewoners is uitgevoerd door het opnieuw bevragen van de interesses en behoeften van iedere bewoner. Op basis hiervan is besloten dat bewoners ook naar activiteiten van andere afdelingen kunnen. Zo komen zij in aanraking met andere bewoners met dezelfde interesses. Centraal wordt gekeken of het mogelijk is om bij activiteiten later te starten of eerder terug naar de afdeling te gaan en of individuele activiteiten in de avonduren mogelijk zijn. Door het oppakken van deze acties wordt opgemerkt dat bewoners een betere daginvulling hebben die aansluit bij hun interesses en behoeften.
  • Er is een werkgroep aan de slag gegaan met het bevorderen van het werkplezier voor de medewerkers. Er zijn sessies ‘Zorg van je Leven’ georganiseerd en er is gestart met het bijhouden van een “Happy Journal”. Dit is een zeven dagen dagboek waarin medewerkers reflecteren op hun werkdag en inzicht krijgen in hun werkplezier. Er wordt dieper in gegaan op werkplezier voor het individu.

Locatieplan 2024

  • Het vergroten van de betrokkenheid van familie en naasten bij de bewoner wordt gecontinueerd in 2024 door het gesprek eerder in het proces aan te gaan, informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers te organiseren en het gebruik van beschikbare middelen te stimuleren (zoals duofiets en braintrainer).
  • Het aansluiten van activiteiten bij de individuele behoeften en interesses van de bewoners voortzetten in 2024 door deelname aan activiteiten afdeling overstijgend te stimuleren. Het samenbrengen van bewoners met dezelfde interesses en organiseren van centrale activiteiten op kleinschalige woonvormen worden gecontinueerd.
  • Het werkplezier van de medewerkers vergroten, waardoor zij behouden blijven en ambassadeurs kunnen zijn voor nieuwe medewerkers. Dit gebeurt door uitbreiding van de inzet van het “Happy Journal”.