Ga naar hoofdinhoud

Locatieplan Zuyderland De Egthe
’t Pejjerhoes Echt

Terugkoppeling locatieplan 2023 (05-12-23)

  • Het plan om de maaltijdstructuur meer af te stemmen op de cliënten en bijvoorbeeld ook de kaart van het restaurant op de afdeling aan te bieden is deels uitgevoerd. Het is nog niet mogelijk om ieder gewenst tijdstip een maaltijd te krijgen in het restaurant. Wel hebben inmiddels drie afdelingen een eigen oven om maaltijden op te warmen. Dat gebeurt dan ook op het gewenste tijdstip van de cliënt. De overige afdelingen krijgen de warme maaltijd geportioneerd aangeboden op een vast tijdstip. Steeds vaker worden de maaltijden in de huiskamer aangeboden, waar cliënten dan in gezamenlijk eten. Dit is aangepast op wensen van de cliënten i.p.v. standaard op de eigen kamer.
  • Het Huis van de Wijk is nu al bijna twee jaar succesvol in de Egthe en daarom was het plan om in 2023 dit verder vorm te geven op het vlak van welzijn en zorg. Dit is zorgcentra breed opgepakt in de vorm van een blauwdruk en adviesstuk richting MT Care. Dit is nog niet geaccordeerd. Het aanbod van een poli (bijvoorbeeld wondzorg) hangt van dit besluit af. Dit zal in 2024 helder worden.
  • ’t Thaal een aantrekkelijkere woonomgeving maken voor potentiële klanten van Zuyderland is uitgevoerd door het ‘samen zijn’ van de bewoners meer onder de aandacht te brengen. In 2023 wordt twee keer per week (dinsdag en donderdag) het gezellig samen zijn op de extra huiskamer (tussen 14:00-16:00) gefaciliteerd. Huidige bewoners maken hier dankbaar gebruik van: op de dinsdag zijn gemiddeld 10 bewoners aanwezig, op de donderdag gemiddeld 15 bewoners. Er wordt samen koffie gedronken en activiteiten uitgevoerd. Dit wordt gecontinueerd, zolang de ruimte beschikbaar blijft.

Locatieplan 2024

  • Zorg wordt vraaggericht / cliëntgericht aangeboden, waarbij meer gedacht wordt in het kader van ‘anders werken’ op alle afdelingen. Iedere afdeling bekijkt en beoordeelt hun eigen processen en wat nodig om de zorg ‘anders’ aan te bieden. De unitmanagers verzamelen deze inventarisatie om vervolgens te bundelen in een werkgroep. In de werkgroep wordt een plan van aanpak geformuleerd. Denk hierbij aan voorbeelden zoals het anders aanbieden van ADL: op andere tijdstippen en het gebruik van Swash en het betrekken van mantelzorgers.
  • Het optimaliseren van maaltijden uit de centrale keuken, passend bij de behoefte en wensen van de bewoners, is van belang omdat er regelmatig onvrede wordt uitgesproken op keuze/variatie, temperatuur, tijdstip, smaak, sfeer van het aanbieden (denk aan zelf opscheppen) en dieetvoorkeuren of – adviezen. De horeca gaat dit oppakken in de vorm van een werkgroep, in samenwerking met minimaal een diëtist, voedingsassistente en zorgmedewerker.
  • Bijdragen aan het behoud van medewerkers door meer onderlinge samenwerking en het stimuleren van onderling vertrouwen en steun. Dit wordt bewerkstelligt door samenwerking tussen medewerkers en afdelingen te faciliteren, door onder andere het breder delen van projecten, ideeën en verbeterinitiatieven. Een werkgroep, onder leiding van de regieverpleegkundige, gaan nadenken over concrete acties. Denk hierbij ook aan het organiseren van gezamenlijke activiteiten zoals een barbecue, lunch of evenement om informeel contact te bevorderen.