Ga naar hoofdinhoud

Locatieplan Zuyderland Aldenhof Born

Terugkoppeling locatieplan 2023 (17-10-23)

  • Het voortzetten van deskundigheidsbevordering over de veranderde bewoner, zodat medewerkers op de juiste manier met de bewoners omgaan, begrijpen en begeleiden, is uitgevoerd door middel van klinische lessen op 17 januari, 28 maart en 30 mei 2023. Het aanbieden van de kennismonitor dementie is uitgesteld vanwege budgettaire afwegingen. Eind 2023 / begin 2024 wordt dit weer stapsgewijs opgepakt door team Opleidingen binnen de gehele Zorgcentra.
  • Dankzij de Zuyderland brede sessies van de visie ‘De Zorg van je Leven’ is er bij medewerkers bewustwording en aandacht gevraagd voor de integratie van de kernwaarden in het ‘DNA’ van de medewerkers en in het dagelijkse werk. Daarnaast zijn er mantelzorgavonden georganiseerd en is het in twee grote werkoverleggen besproken, waar complimenten en successen zijn gedeeld en gevierd.
  • Door multidisciplinaire samenwerking is met ingang van 1 maart 2023 gestart met zogenoemde ‘patio-groepen’ op maandag, woensdag en vrijdag. Vanaf 1 juli is dit uitgebreid naar maandag t/m vrijdag, waarbij een groep bewoners naar de patio gaat en daar een programma en de warme maaltijd aangeboden krijgt (i.p.v. op de kamer of afdeling). Zodoende wordt de huiselijke sfeer en het “woonkamergevoel” bevordert.

Locatieplan 2024

  • De medewerkers ondersteunen bij het omgaan met de veranderende zorgzwaarte van de bewoners. Hiervoor is kennis en uitleg nodig, maar ook de ruimte voor emotie en gedrag die deze verandering met zich meebrengt. Dit gaat bereikt worden door het consequenter aanbieden van intervisie, moreel beraad of agenderen voor de werkoverleggen.
  • De huiselijke sfeer op de locatie verder verbeteren door aanpassingen in aankleding van de patio en restaurant en het organiseren van kleinschalige activiteiten in de gezamenlijke ruimte (naast de patio) voor bewoners.
  • Leefbaarheid in de avonduren en de namiddag verbeteren door gedurende deze tijdstippen meer activiteiten aan te bieden die passend zijn bij de behoeften van de bewoners. Er wordt gestreefd naar samenwerking met de mantelzorgers. Hiervoor dienen de behoeften en mogelijke knelpunten geïnventariseerd te worden om uitvoering mogelijk te maken. Daarnaast dient dit multidisciplinair overlegd te worden tussen activiteitbegeleiders, zorgpersoneel, horeca en mantelzorgers om o.a. het implementatieproces te bepalen.