Ga naar hoofdinhoud

Het werk organiseren

Strategie

In 2020 is een nieuwe strategie ontwikkeld voor Zuyderland. Vanuit deze strategie zijn een herziene missie, visie en kernwaarden ontstaan die inhoud krijgen in de vorm van vier pijlers: De beste zorg, zo thuis mogelijk, met bevlogen en betrokken medewerkers, in een financieel gezonde en duurzame organisatie. De belofte aan de cliënt ‘Zuyderland, de zorg van je leven’ krijgt vorm via drie kernwaarden: in samenhang – met aandacht – verfrissend alledaags. De kernwaarden worden meegenomen in jaargesprekken, sollicitatieprocedures, jaar- en projectplannen.

Personeelssamenstelling / Deskundigheidsmix

De personeelssamenstelling is afgestemd op de zorgbehoeftes van de cliënten en ontwikkelingen. De bewegingen in de in-, door- en uitstroom worden continu gemonitord. Ontwikkelingen en plannen die te maken hebben met de bezetting, worden voor de hele Care opgepakt. Denk daarbij aan de projecten over capaciteitsplanning, zelfroosteren, de nieuwe functie zorgondersteuner en het aanpakken van ziekteverzuim door de inzet van extra psychologen. Onderwerpen als verspreiding en bevordering van deskundigheid, het leiderschapsprofiel, profilering van Zuyderland en het strategische opleidingsplan zijn opgenomen in het concern brede jaarplan P&O.