Ga naar hoofdinhoud

Het kennen van wensen en behoeften

Zorg en dienstverlening moet de kwaliteit van leven ondersteunen. Wat daarbij belangrijk is, kan alleen de cliënt zelf bepalen. Het kennen van de wensen behoeften van iedere cliënt gaat om persoonsgerichte zorg, meeleven met zijn/haar levensomstandigheden, respect hebben voor ieders zelfstandigheid en weten dat iedereen uniek is en daarnaar te handelen. Aan hand van een huisbezoek en/of het zorgleefplan worden vijf domeinen uitgevraagd over het leven van de cliënt. Denk hierbij aan woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en autonomie en lichamelijk welbevinden en gezondheid. Daar past bij dat we zoveel mogelijk bieden wat iemand nodig heeft, ook complexe en specialistische zorg. Vooral in een tijd waarin de zwaarte van de zorg toeneemt, de vraagstukken rond gedrag ingewikkelder worden en de wet verandert, is dit van belang. Daarom blijven we als organisatie werken aan het uitbreiden van kennis en kunde over persoonsgerichte zorg door o.a. thematische scholingen en kennisdeling tussen de afdelingen.