Ga naar hoofdinhoud

Leven met ITP (Immuun Trombocytopenie)

Immuun Trombocytopenie (ITP) is een zeldzame auto-immuunziekte, waarbij er sprake is van een tekort aan stollingsmechanismen (trombocyten) in het bloed. De belangrijkste symptomen bij een tekort aan bloedplaatjes zijn bloedingen. Leven met ITP betekent dat je extra voorzichtig moet zijn om bloedingen te voorkómen.

De inmiddels 20-jarige ITP Patiëntenvereniging ondersteunt ITP-patiënten met het geven van informatie en het organiseren van contactdagen/avonden. De vereniging blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door o.m. internationale conferenties te bezoeken en nauw contact te onderhouden van de Medisch Adviesraad, waarin kinderartsen en hematologen zitting hebben.

De vereniging organiseert landelijke contactdagen, maar omdat “het midden van het land” voor sommigen toch ver af, organiseert de vereniging nu, in nauwe samenwerking met ziekenhuis Zuyderland in Sittard een regionale bijeenkomst met als thema “Leven met ITP”.

Dr. Asiong Jie van Zuyderland zal het thema inleiden, waarna de vereniging zelf kort iets vertelt over eigen ervaringen. Daarna is volop gelegenheid tot het stellen van vragen, aan de specialist of aan elkaar. De avond is geen eenrichtingsverkeer, maar een gesprek met elkaar.”

Wij hopen u op deze avond te ontmoeten!

Wanneer:     Maandag 3 juli 2023
Tijdstip:        Inloop vanaf 19:00 uur. Start programma 19:30 uur 
Locatie:         Zuyderland Sittard-Geleen, Zorgboulevard 2e etage Auditorium

Mocht u vragen hebben over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen via het emailadres: themabijeenkomst@zuyderland.nl