Ga naar hoofdinhoud

Persoonlijke Gezondheidsomgeving – Ik heb nog geen PGO

Uw Zorg online en Mijn Huisarts online

Maak je nog geen gebruik van een PGO? Meer dan 60.000 mensen in de regio maken via hun huisarts gebruik van het PGO ‘Uw Zorg online’. Maakt jouw huisarts al gebruik van ‘Uw Zorg online’? Dan kun je eenvoudige je Zuyderland dossier ophalen. Hieronder kun je een lijst terugvinden met huisartsen die al gebruik maken van Uw Zorg online. Staat jouw huisarts er niet tussen? Dan kun je alsnog jouw Zuyderland dossier ophalen in een PGO. Lees hierover meer onder het kopje ‘Overige PGO’s’.

Aan de slag:

  1. Controleer of jouw huisarts in onderstaande lijst staat
  2. Staat jouw huisarts in de lijst? Ga dan naar stap 3. Staat je huisarts niet in de lijst? Ga dan naar het kopje Overige PGO’s’
  3. Download de app
  4. Selecteer je huisarts
  5. Klik op Registreren en vul je accountgegevens in
  6. Je krijgt een melding dat je account nog niet gekoppeld is, klik op Doorgaan
  7. Klik op de knop Ziekenhuisgegevens
  8. Haal je Zuyderland gegevens op

Overige PGO's

Maakt je huisarts geen gebruik van Mijn Huisarts online of Uw Zorg online? Ook dan kun jij jouw Zuyderland dossier ophalen in een PGO. Je kunt je Zuyderland dossier bijvoorbeeld ophalen in:

Download de Uw Zorg Online app