Ga naar hoofdinhoud

De Cees Sterk Prijs is vernoemd naar voormalig bestuurder Cees Sterk, van Zuyderland. Met de prijs wilt hij laagdrempelig, goede voorbeelden stimuleren, verder ontwikkelen en verspreiden binnen Zuyderland. Hiervoor stelt Zuyderland jaarlijks een geldbedrag beschikbaar. Medewerkers van Zuyderland kunnen elkaar jaar een idee indienen.

De prijs wordt uitgereikt aan ideeën die gericht zijn op de zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis en met name bijdragen aan de beste zorg, leiden tot het verbeteren van de communicatie en/of gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg in het algemeen.

Een jury, bestaande uit iemand van de BestuursRaad, een RVE manager, een huisarts, hoogleraar van de universiteit Maastricht, een vertegenwoordiger van de cliëntenraad en uiteraard Cees Sterk zelf, bepalen wie van de ingezonden ideeën genomineerd wordt. Via een pitch kunnen genomineerden hun idee presenteren, waarna de jury beslist wie de winnaar is / winnaars zijn.

Uitreiking Cees Sterk prijs – vrijdag 18 juni 2021

Dit jaar hebben verschillende medewerkers weer ideeën ingezonden voor de Cees Sterk prijs. De jury heeft vier ideeën uitgekozen die genomineerd zijn. Op vrijdag 18 juni 2021 gaan de vier kandidaten hun idee presenteren aan de jury en wordt er door de jury een winnaar gekozen.

De prijsuitreiking zal fysiek plaatsvinden voor de genomineerden en de jury. Mocht u de prijsuitreiking willen volgen, kunt u online aansluiten om mee te kijken. U kunt zich hieronder aanmelden en ontvangt dan via email een link om te uitreiking te volgen. Daarnaast kunt u tijdens de uitreiking ook meestemmen op uw favoriete idee.