direct contact

Direct contact

Sterftecijfers (HSMR)

Jaarlijks wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het sterftecijfer (Hospital Standardised Mortality Ratio [HSMR]) voor de Nederlandse ziekenhuizen berekend op basis van medisch- administratieve gegevens die ziekenhuizen aanleveren. De HSMR van Zuyderland MC over 2017 is vastgesteld op 102, waarmee het niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. Het is berekend over 45.154 opgenomen patiënten, van wie er 1053 in het ziekenhuis zijn overleden.

De HSMR is een uitkomstmaat die het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte, rekening houdend met een aantal patiëntkenmerken, zoals leeftijd, zwaarteklasse hoofddiagnose, nevendiagnosen en opnamen. Landelijk gezien is de HSMR 100. Behalve de HSMR worden ook de SMR’s (Standardised Mortality Ratio’s) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Enkele voorbeelden van zo’n diagnosegroep is heupfractuur, pneumonie en borstkanker. In tabel 4.9 en bijlage C van het HSMR rapport is te zien dat er in het jaar 2017 slechts één hoofdcluster verhoogd is (ziekten van spijsvertering). Bij nadere bestudering (tabel C2) blijkt dat er geen enkele diagnosegroep binnen dit cluster significant afwijkt.

2015-2017
Het CBS publiceert naast de cijfers over één verslagjaar ook de HSMR over een periode van drie jaar. Voor de jaren 2015-2017 is de HSMR van Zuyderland Medisch Centrum vastgesteld op 112, waarmee het ziekenhuis significant hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met een verhoogde HSMR van 2015 (111) en 2016 (125). Na een interne analyse van Zuyderland Medisch Centrum zijn er een aantal oorzaken gevonden voor de cijfers van 2015 en 2016 die vooral te maken te maken hebben met een technisch probleem in een module van het ICT-systeem van het ziekenhuis en registratie- en codeerissues. In het jaar 2017 is er veel aandacht geweest voor deze zaken met een HSMR van 102 tot gevolg.

Dossieranalyse
De dossiers van alle patiënten die in Zuyderland Medisch Centrum overlijden worden bestudeerd om eventuele tekortkomingen in de zorg op te sporen en te leren van de geleverde zorg. In 2017 werden derhalve van alle overleden patiënten ongeveer 40 dossiers met de vakgroepen besproken om breed van te kunnen leren. Uit de analyses is verder gebleken dat de kwaliteit van de zorg niet in het geding is.

Bekijk hier het HSMR rapport Zuyderland Medisch Centrum – 2015-2017 en de HSMR en SMR’s 2015-2017