direct contact

Direct contact

Sterftecijfers (HSMR)

Ziekenhuizen zijn sinds 1 maart 2014 verplicht om hun sterftecijfers openbaar te maken. Dit mede als gevolg van de toenemende roep om transparantie in de zorg. Steeds meer patiënten willen graag weten hoe hun ziekenhuis scoort op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Sterftecijfers van een ziekenhuis zijn een belangrijke indicator voor de kwaliteit van zorg. Zuyderland Medisch Centrum is hier transparant over.

Gestandaardiseerde maat
Voor het vergelijken van deze sterftecijfers is een gestandaardiseerde maat ontwikkeld: de Hospital Standardized Mortality Ratio, ook wel de HSMR genoemd. Deze indicator geeft de verhouding weer tussen het werkelijk aantal overleden patiënten en het verwachte aantal te overlijden patiënten in een ziekenhuis. Deze berekening houdt rekening met factoren als leeftijd en ernst van de aandoening.

Het gemiddelde sterftecijfer wordt op 100 gesteld. Scoor je als ziekenhuis 100, dan zijn de sterfgevallen volgens verwachting. Is de score minder dan 100? Dan betekent dit dat er relatief minder sterfgevallen plaatsvinden dan op basis van het landelijk gemiddelde mocht worden verwacht. Een getal hoger dan 100 betekend dat er relatief meer sterfgevallen plaatsvinden dan op basis van het landelijk gemiddelde mocht worden verwacht.

Het jaar 2015 is het eerste jaar dat er voor Zuyderland Medisch Centrum een overall HSMR is berekend. Tot en met 2014 werd er voor de voorlopers van Zuyderland Medisch Centrum (Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch Centrum) een aparte HSMR bepaald. Zuyderland Medisch Centrum, heeft in 2015 een sterftecijfer van 111. Dit is hoger dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis. Er zijn meerdere factoren die dit HSMR cijfer bepalen. Zuyderland heeft onafhankelijk onderzoek laten doen wat de oorzaak is voor de verhoging van de HSMR in 2015. Er is geen verband gevonden met de kwaliteit van de geleverde zorg. Het verhoogde getal is dus nu niet te verklaren vanuit zorggerelateerde vermijdbare schade. Er vind nog verder onafhankelijk onderzoek plaats naar wat dan wel de onderliggende oorzaak kan zijn voor het verhoogde HSMR getal.

Behalve de HSMR meten we ook de sterftecijfers voor een specifiek aantal ziektebeelden. Dit noemen we de Standard Mortality Ratio’s (SMR). Deze cijfers worden op dezelfde manier berekend als de HSMR, maar de cijfers hebben betrekking op één specifieke diagnosegroep.

Wilt u de SMR van 2015 weten
Sterftecijfers (HSMR) Zuyderland 2013-2015