Sterftecijfers (HSMR)

Jaarlijks wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het sterftecijfer (Hospital Standardised Mortality Ratio [HSMR]) voor de Nederlandse ziekenhuizen berekend op basis van medisch- administratieve gegevens die ziekenhuizen aanleveren. De HSMR van Zuyderland Medisch Centrum over 2018 is vastgesteld op 98, waarmee het niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. Het is berekend over 44.844 opgenomen patiënten, van wie er 1082 in het ziekenhuis zijn overleden.

De HSMR is een uitkomstmaat die het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte, rekening houdend met een aantal patiëntkenmerken, zoals leeftijd, zwaarteklasse hoofddiagnose, nevendiagnosen en opnamen. Landelijk gezien is de HSMR 100. Behalve de HSMR worden ook de SMR’s (Standardised Mortality Ratio’s) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Enkele voorbeelden van zo’n diagnosegroep is heupfractuur, pneumonie en borstkanker. In tabel 4.8 en bijlage C van het HSMR rapport is te zien dat er in het jaar 2018 slechts één hoofdcluster verhoogd is (Infectieziekten en parasitaire aandoeningen). Bij nadere bestudering (tabel C2) blijkt dat er geen enkele diagnosegroep binnen dit cluster significant afwijkt.

2016-2018
Het CBS publiceert naast de cijfers over één verslagjaar ook de HSMR over een periode van drie jaar. Voor de jaren 2016-2018 is de HSMR van Zuyderland Medisch Centrum vastgesteld op 107, waarmee het ziekenhuis significant hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met een verhoogde HSMR van 2016 (125). Na een interne analyse van Zuyderland Medisch Centrum zijn er een aantal oorzaken gevonden voor het cijfer van 2016 die vooral te maken hebben met een technisch probleem in een module van het ICT systeem van het ziekenhuis en registratie- en codeerissues. In het jaar 2017 is er veel aandacht geweest voor deze zaken met een HSMR van 102 (2017) en 98 (2018) tot gevolg.

Dossieranalyse
De dossiers van alle patiënten die in Zuyderland Medisch Centrum overlijden worden bestudeerd om eventuele tekortkomingen in de zorg op te sporen en te leren van de geleverde zorg. In 2018 werden derhalve van alle overleden patiënten 31 dossiers met de vakgroepen besproken om breed van te kunnen leren.

Uit de analyses is verder gebleken dat de kwaliteit van de zorg niet in het geding is.

Bekijk hier het HSMR rapport Zuyderland Medisch Centrum 2016-2018 en de HSMR en SMR’s Zuyderland Medisch Centrum 2016-2018.