direct contact

Direct contact

Patiëntveiligheid

Werken aan patiëntveiligheid betekent voor Zuyderland: zorgen dat de kans op onbedoelde schade bij een patiënt tot een minimum beperkt blijft en liefst helemaal wordt uitgebannen. De zorg is in handen van mensen en mensen kunnen helaas fouten maken. Ook bij Zuyderland. Een patiënt zou bijvoorbeeld schade kunnen ervaren door een valincident, of het per abuis toedienen van verkeerde medicatie, een operatie die niet kan doorgaan of omdat het gebruik van bloedverdunners niet tijdig is gestopt.

Zuyderland beschikt over een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit VMS zijn alle maatregelen en instrumenten die patiëntveiligheid bevorderen. Denk daarbij aan een incidentmeldsysteem, veiligheidsrondes en dubbelchecks bij het verstrekken van medicatie. Met dit VMS signaleert onze organisatie op structurele basis risico’s rondom de patiënt. Aan de hand van de signalen uit het VMS vinden verbeteringen plaats en wordt nieuw beleid vastgelegd indien nodig. Dit permanente proces van signaleren, indien nodig aanpassen en evalueren, bewaakt de veiligheid van de patiënt. Zuyderland wil er alles aan doen om uw bezoek, behandeling en/of verblijf in ons ziekenhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen.