direct contact

Direct contact

Accreditaties en keurmerken

In Zuyderland Medisch Centrum werken wij voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

Als organisatie streven wij ernaar om de (zorg)processen zo in te richten dat deze tot verantwoorde zorg leiden.

Interne audits
Wij toetsen onszelf hierop door het houden van zogeheten interne audits. Een interne audit is een toetsing van het kwaliteitssysteem op onderdelen, uitgevoerd door medewerkers van de eigen organisatie. Het doel van een interne audit is tweeledig: zicht krijgen op de stand van zaken rond het kwaliteitssysteem én medewerkers actief betrekken bij kwaliteit.

Externe audits
Ook door externe instanties worden wij, vaak meerdere keren per jaar, getoetst op de door ons geleverde kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Certificaten of keurmerken
Sommige instanties geven bij het voldoen aan de gestelde eisen hiervoor certificaten of keurmerken af. Hiermee laat een ziekenhuis zien dat het aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Zo zijn er bijvoorbeeld keurmerken voor de behandeling van een aandoening, maar ook voor de service die het ziekenhuis geeft aan patiënten. Deze keurmerken worden vaak gegeven door een patiëntenvereniging of een zorgverzekeraar.

Accreditaties
Hoe lang een keurmerk geldig is, verschilt per keurmerk. Daarna moet het ziekenhuis opnieuw laten zien dat het aan de eisen voldoet. Behalve de keurmerken zijn er accreditaties die een ziekenhuis kan behalen als zij voortdurend de kwaliteit meten en verbeteren.

Zuyderland Medisch Centrum heeft een groot aantal certificaten en keurmerken.
Hier kunt u zien om welke certificaten en keurmerken het gaat.

 • MPZ (Milieu Platvorm Zorgsector)

  Zuyderland Medisch Centrum heeft als eerste Limburgse zorginstelling een milieuthermometer-certificaat ontvangen van het Milieu Platform Zorgsector (MPZ). Daarmee maakt Zuyderland haar aandacht voor duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. Beide hoofdlocaties, in Heerlen en Sittard-Geleen, zijn met het bronzen keurmerk gewaardeerd.

  De Milieuthermometer Zorg is in 2012 gestart om zorginstellingen te keuren op de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Het keurmerk is uitgegroeid tot een belangrijke, landelijke waardering.

   

 • NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen)

  Zuyderland Medisch Centrum is NIAZ geaccrediteerd. De NIAZ-accredatatie is een soort keurmerk vergelijkbaar met de ISO-certificaten in het bedrijfsleven. Het NIAZ (Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen) beslist of een ziekenhuis genoeg doet om de organisatie van de zorg continu te verbeteren.

  logo_NIAZ

 • RVA

  De Raad voor Accreditatie is de instantie die zorg draagt voor de accreditatie van medische laboratoria in de gezondheidszorg. De accreditatie richt zich op drie hoofdgebieden: het bedrijfsvoeringssysteem (de organisatie als functionerend geheel), de laboratoriumverrichtingen (de technisch/analytische competentie) en de beroepsinhoudelijke toetsing (de competentie van beroepsbeoefenaren).

  Het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium en de Trombosedienst van Zuyderland MC zijn RVA-geaccrediteerd conform ISO-NEN-EN-15189 en ISO-NEN-EN-22870 met accreditatienummer M167.

 • HKZ

  Onze zorgcentra, thuiszorg en de afdelingen GGz, Revalidatie en Dialyse zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg. Een HKZ-certificaat laat zien dat de zaken goed op orde zijn, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de zorg.

  HKZ certificering

 • Iso 9001

  De processen van de onderdelen van de Capaciteitsgroep Facilities.
  Bestaande uit: Logistiek, Voeding, Gebouwen, Installaties & Terreinen, Schoonmaak, Beveiliging & Parkeerbeheer. Recepties & Telefonie, Administratief Centrum, Inkoop en Service desk.

  certificaat ISO 9001

 • Senior Vriendelijk Ziekenhuis

  Zuyderland Medisch Centrum heeft het keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Het keurmerk wil ziekenhuizen stimuleren de organisatie van de zorg en inrichting af te stemmen op de specifieke zorgvragen en behoeften van ouderen.

  certificaat Senior Vriendelijk Ziekenhuis

 • Spataderkeurmerk

  Het spataderkeurmerk van de Hart & Vaatgroep helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis of behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden. Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Het Spataderkeurmerk geeft een goede indruk van de kwaliteit van de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van behandeling van spataders.

  De Hart & Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.

   

  spataderkeurmerk-2017

 • Vaatkeurmerk

  Het Vaatkeurmerk geeft een vollediger beeld van de kwaliteit van de zorg rondom behandelingen van etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden), aneurysma en halsslagadervernauwing. Nieuw dit jaar is dat ook de resultaten van aneurysma-operaties op de website te zien zijn: aantallen complicaties, re-interventies, heropnames en overlijden. Op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg kun je zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk 2017 hebben ontvangen.

   

  vaatkeurmerk-2017

   

 • Kwaliteitszegel Dermatologie

  Huidpatiënten Nederland kent het kwaliteitszegel dermatologie aan ziekenhuizen en behandelcentra die voldoen aan 18 kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn in samenwerking tussen artsen en patiënten ontwikkeld. De criteria geven aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening op een aantal belangrijke thema’s.

  Cedrtificaat kwaliteitszegel dermatologie

 • Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker

  Ieder half jaar bepalen betrokken kankerpatiëntenorganisaties welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor het groene vinkje voor bloed- en lymfklierkanker. Een ziekenhuis krijgt pas een groen vinkje als het voldoet aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede bloed- en lymfklierkankerzorg.

  certificaat Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker

 • Pluim voor vruchtbaarheidszorg

  Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, deelt pluimen uit aan ziekenhuizen en klinieken. Een ziekenhuis of kliniek ontvangt pas een pluim als het voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

  certificaat Freya pluim

 • Keurmerk Meldcode

  Als zorgaanbieder zijn wij op grond van de Wet Meldcode wettelijk verplichting om de meldcode voor het signaleren en stoppen van huiselijk geweld en mishandeling binnen de organisatie te borgen. Sinds 2013 moeten alle organisaties en beroepskrachten die met kinderen en ouderen te maken hebben werken volgens de meldcode. Met het behalen van het keurmerk laten wij als organisatie zien dat wij werken met een goed protocol en geschoolde aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en mishandeling.

  Zuyderland Zorgcentra

  Keurmerk Meldcode

 • Kies uw reumazorg

 • Roze lintje borstkankerzorg

 • Smiley voor de kinderafdeling – brons

 • Smiley voor de dagbehandeling kinderen – brons

 • Certificaat OK oké

 • Sterren voor apneuzorg – 1 ster

 • Centre of Excellence bariatrie

 • CZ keurmerk Beste zorg borstkanker

 • Achmea Plus certificaat diabeteszorg

 • Witte Lijst PCI en ICD