Accreditaties en keurmerken

In Zuyderland Medisch Centrum werken wij voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

Als organisatie streven wij ernaar om de (zorg)processen zo in te richten dat deze tot verantwoorde zorg leiden.

Interne audits
Wij toetsen onszelf hierop door het houden van zogeheten interne audits. Een interne audit is een toetsing van het kwaliteitssysteem op onderdelen, uitgevoerd door medewerkers van de eigen organisatie. Het doel van een interne audit is tweeledig: zicht krijgen op de stand van zaken rond het kwaliteitssysteem én medewerkers actief betrekken bij kwaliteit.

Externe audits
Ook door externe instanties worden wij, vaak meerdere keren per jaar, getoetst op de door ons geleverde kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Certificaten of keurmerken
Sommige instanties geven bij het voldoen aan de gestelde eisen hiervoor certificaten of keurmerken af. Hiermee laat een ziekenhuis zien dat het aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Zo zijn er bijvoorbeeld keurmerken voor de behandeling van een aandoening, maar ook voor de service die het ziekenhuis geeft aan patiënten. Deze keurmerken worden vaak gegeven door een patiëntenvereniging of een zorgverzekeraar.

Accreditaties
Hoe lang een keurmerk geldig is, verschilt per keurmerk. Daarna moet het ziekenhuis opnieuw laten zien dat het aan de eisen voldoet. Behalve de keurmerken zijn er accreditaties die een ziekenhuis kan behalen als zij voortdurend de kwaliteit meten en verbeteren.

Zuyderland Medisch Centrum heeft een groot aantal certificaten en keurmerken.
Hier kunt u zien om welke certificaten en keurmerken het gaat.

MPZ (Milieu Platform Zorgsector)
NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen)
RVA
HKZ
Iso 9001
Kwaliteitszegel Dermatologie
Keurmerk Meldcode
Certificaat OK oké
Sterren voor apneuzorg – 1 ster
Centre of Excellence bariatrie
Witte Lijst PCI en ICD