direct contact

Direct contact

Extra wachttijd deel VGZ-patiënten

Coöperatie VGZ (VGZ) en Zuyderland Medisch Centrum (Zuyderland) hebben in 2018 afspraken gemaakt over het maximaal door Zuyderland aan zorg te besteden bedrag aan VGZ-verzekerden. De inschatting nu is dat dit vooraf voor VGZ-verzekerden afgesproken budget in 2018 wordt overschreden.

Meer informatie.

/

Veelgestelde vragen

1. Waarom moet ik 8 weken wachten?
Zuyderland Medisch Centrum en Coöperatie VGZ proberen te voorkomen dat het ziekenhuis in 2018 meer zorg moet leveren dan zij vooraf hebben afgesproken. Omdat VGZ voor de regio als geheel voldoende zorg heeft gecontracteerd, krijgen VGZ-verzekerden om die reden voor een aantal behandelingen de keuze tussen 8 weken wachttijd bij Zuyderland óf een verwijzing naar een andere instelling in de regio. Als u eerder geholpen wilt worden, kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgadvies van VGZ. Als u toch graag bij Zuyderland een afspraak maakt, kan dat. De wachttijd voor de behandeling kan dan langer zijn dan elders in de regio.

2. Wat houdt zorgbemiddeling in?
Zorgbemiddeling houdt in dat de afdeling Zorgadvies van Coöperatie VGZ er, als u dat wilt, voor zorgt dat u bij een andere instelling (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum) eerder geholpen wordt.

3. Voor welke specialismen of behandelingen geldt de wachttijd van 8 weken?
De wachttijd van 8 weken geldt vanaf 1 november 2018 voor VGZ-verzekerden die zich voor een eerste consult bij Zuyderland melden met een van de volgende zorgvragen: een heup- of een knievervanging , (niet-acute) oogheelkunde, een liesbreuk en enkele electieve KNO-aandoeningen.

4. Ik ben al in behandeling. Moet ik dan ook langer wachten tot mijn volgende bezoek?
Nee, de extra wachttijd geldt alleen voor nieuwe patiënten.

5. Wanneer ben ik een nieuwe patiënt?
U bent een nieuwe patiënt als u in 2018 nog niet bij het betreffende specialisme of voor de aandoening in behandeling bent geweest in Zuyderland Medisch Centrum.

6. Wat in geval van spoed?
In geval van spoed kunt u altijd terecht in Zuyderland.

7. Geldt de maatregel ook voor kinderen?
Nee, de maatregel geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar.

8. Is er voor de aangegeven specialismen en behandelingen altijd eerder plaats in een ander ziekenhuis?
Als u zich voor zorgbemiddeling meldt bij de afdeling Zorgadvies van VGZ, informeert de zorgadviseur u over de wachttijd bij andere ziekenhuizen in de regio. De zorgadviseur houdt zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren.

9. Waarom is er geen hoger budgetplafond afgesproken?
Zuyderland en VGZ zijn vorig jaar na intensieve besprekingen tot goede afspraken gekomen over het maximaal door Zuyderland in 2018 te besteden bedrag aan zorg voor verzekerden van Coöperatie VGZ. In de praktijk melden zich meer VGZ-verzekerden bij Zuyderland dan vooraf overeengekomen. Zuyderland en Coöperatie VGZ proberen te voorkomen dat het ziekenhuis in 2018 meer zorg moet leveren dan zij vooraf hebben afgesproken. Om die reden krijgen VGZ-verzekerden voor een aantal behandelingen de keuze tussen 8 weken wachttijd bij Zuyderland óf een verwijzing naar een andere instelling in de regio.

10. Wat gebeurt er als ik geen gebruik maak van het alternatieve aanbod?
Dan kunt u gewoon bij Zuyderland een afspraak laten inplannen. De wachttijd bedraagt 8 weken en is misschien langer dan bij andere ziekenhuizen in de regio.

11. Tot wanneer geldt de wachttijd van 8 weken?
Dit geldt tot en met 31 december 2018 voor VGZ-verzekerden die zich voor de eerder genoemde aandoeningen bij Zuyderland melden.

12. Welke verzekeraars en merken vallen onder Coöperatie VGZ?
Onder Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, IZZ (VGZ voor de Zorg), Zorgzaam, UMCZ en IZA.

13. Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt contact opnemen met de zorgadviseurs van Coöperatie VGZ: telefoonnummer: 088 – 131 16 11 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.