direct contact

Direct contact

Extra wachttijd van 8 weken voor aantal planbare zorgvragen voor VGZ-verzekerden

Coöperatie VGZ (VGZ) heeft met Zuyderland Medisch Centrum (Zuyderland) voor 2019 afspraken gemaakt over het maximale budget voor de door Zuyderland te verlenen zorg aan VGZ-verzekerden. Dit budget wordt in 2019 naar verwachting overschreden door een hoger aantal VGZ-verzekerden dat zich met hun zorgvraag tot Zuyderland wendt. Om overschrijding van het budget te voorkomen, heeft VGZ aan Zuyderland gevraagd om per 9 augustus 2019 een extra wachttijd van 8 weken in te stellen voor een beperkt aantal planbare behandelingen. Lees meer >

/

Veelgestelde vragen

1.    Waarom moet ik 8 weken extra wachten?
VGZ heeft met Zuyderland voor 2019 afspraken gemaakt over het maximale budget voor de door Zuyderland te verlenen zorg aan VGZ-verzekerden. Dit budget wordt in 2019 naar verwachting overschreden door een hoger aantal VGZ-verzekerden dat zich met hun zorgvraag tot Zuyderland wendt. Om die reden heeft Zuyderland VGZ verzocht om aanvullende financiële afspraken te maken. VGZ houdt vast aan het invoeren van de contractueel met Zuyderland afgesproken extra wachttijd. Als gevolg daarvan geldt er bij Zuyderland per 9 augustus een extra wachttijd van 8 weken voor een beperkt aantal planbare behandelingen. Als u eerder geholpen wilt worden, kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgadvies van VGZ. Als u toch graag bij Zuyderland een afspraak maakt, kan dat. De wachttijd voor de behandeling kan dan langer zijn dan elders in de regio.

2.    Voor welke specialismen of behandelingen geldt de extra wachttijd van 8 weken?
De wachttijd van 8 weken geldt vanaf 9 augustus 2019 voor VGZ-verzekerden die zich voor een eerste consult bij Zuyderland melden met een van de volgende zorgvragen: een heup- of een knievervanging , staar, een liesbreuk en enkele te plannen keel-, neus-, en oorbehandelingen.

3.    Wat houdt zorgbemiddeling in?
Zorgbemiddeling houdt in dat de afdeling Zorgadvies van Coöperatie VGZ er, als u dat wilt, zorgt dat u bij andere zorgaanbieders eerder geholpen wordt.

4.    Ik ben al in behandeling. Moet ik dan ook langer wachten tot mijn volgende bezoek?
Nee, de extra wachttijd geldt alleen voor nieuwe VGZ-patiënten.

5.    Wanneer ben ik een nieuwe patiënt?
U bent een nieuwe VGZ-patiënt als u in 2019 nog niet bij het betreffende specialisme of voor de aandoening in behandeling bent geweest in Zuyderland Medisch Centrum.

6.    Wat in geval van spoed?
In geval van spoed kunt u altijd terecht in Zuyderland.

7.    Geldt de maatregel ook voor kinderen?
Nee, kinderen t/m 17 jaar kunnen altijd terecht in Zuyderland.

8.    Geldt de maatregel ook voor VGZ-verzekerden met een restitutiepolis?
Een VGZ- verzekerde met een restitutiepolis kan altijd verwezen worden naar Zuyderland en wordt dan zonder extra wachttijd behandeld.
U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan of u een restitutiepolis heeft en welke polisvoorwaarden van toepassing zijn.

9.    Is er voor de aangegeven specialismen en behandelingen altijd eerder plaats in een ander ziekenhuis?
Als u zich voor zorgbemiddeling meldt bij de afdeling Zorgadvies van VGZ, informeert de zorgadviseur u over de wachttijd bij andere zorgaanbieders in de regio. De zorgadviseur houdt zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren.

10.    Wat gebeurt er als ik geen gebruik maak van het alternatieve aanbod?
Dan kunt u gewoon bij Zuyderland een afspraak laten inplannen. De extra wachttijd bedraagt 8 weken extra en is misschien langer dan bij andere zorgaanbieders in de regio.

11.    Tot wanneer geldt de extra wachttijd van 8 weken?
Dit geldt tot en met 31 december 2019 voor VGZ-verzekerden die zich voor de eerder genoemde zorgvragen bij Zuyderland melden.

12.    Welke verzekeraars en merken vallen onder Coöperatie VGZ?
Onder Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, Zorgzaam, UMC Zorgverzekering en IZA.

13.    Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt contact opnemen met de zorgadviseurs van Coöperatie VGZ: telefoonnummer: 088 – 131 16 14 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.