direct contact

Direct contact

Veelgestelde vragen extra wachttijd VGZ-patiënten

8 december 2017

Zuyderland Medisch Centrum is ook met zorgverzekeraar VGZ een zorgcontract overeengekomen over 2018. Beide partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen om continuiteit van zorg voor de VGZ-verzekerden te borgen.

Hiermee is ook voor de VGZ-patiënten in de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek hoogwaardige ziekenhuiszorg gegarandeerd. Met dit akkoord heeft Zuyderland inmiddels contracten over 2018 afgesloten met CZ en VGZ.

16 oktober 2017
Patiënten met een zorgverzekering van VGZ die zich vanaf 16 oktober a.s. bij Zuyderland Medisch Centrum melden, wachten 6 weken langer op hun behandeling. Dit geldt specifiek voor aandoeningen op het gebied van orthopedie (totale heup prothese/ totale knie prothese) en chirurgie (galblaas, liesbreuk, fistels). Het ziekenhuis zegt de wachttijd voor die nieuwe patiënten te moeten verlengen, omdat het budget voor VGZ-patiënten op is.

Volgens bestuurder Roel Goffin heeft de verzekeraar te weinig zorg ingekocht. “Zuyderland dreigt voor het tweede jaar op rij zorg aan VGZ-patiënten voor eigen rekening te moeten nemen en dat kunnen we niet blijven volhouden. Zuyderland heeft VGZ in april al op de hoogte gebracht, maar na maanden van overleg zijn we met VGZ niet tot een passende oplossing gekomen. Daarom moeten wij helaas nu deze pijnlijke maatregel nemen.”

Mensen die met spoed moeten worden behandeld, kinderen, zwangere vrouwen of mensen die een ernstige aandoening hebben (of bij wie er een wordt vermoed) worden uiteraard wel direct door Zuyderland behandeld. Ook patiënten die al een afspraak hebben staan en/of al in behandeling zijn bij Zuyderland, kunnen gewoon terecht bij Zuyderland zonder extra lang te hoeven wachten.

Geen passende oplossing

De zorgvraag van VGZ-verzekerden is groter dan het pakket dat de zorgverzekeraar bij Zuyderland heeft ingekocht. Voor 2017 heeft VGZ behandelingen ingekocht op basis van een schatting van het aantal VGZ-patiënten dat bij Zuyderland zal aankloppen in combinatie met de soort aandoeningen. Voor elk gecontracteerd behandeltraject betaalt VGZ een vaste, vooraf afgesproken, prijs. Bij Zuyderland wringt dat.

Volgens Goffin hebben niet alleen méér VGZ-verzekerden bij Zuyderland aangeklopt dan verwacht mocht worden op basis van ervaringscijfers, maar ook meer VGZ-verzekerden met zwaardere aandoeningen, zo blijkt uit de cijfers tot en met augustus. VGZ weigert om deze kosten te vergoeden.

Informeren

Zuyderland betreurt het dat sommige VGZ-patiënten in de komende weken langer moeten wachten op zorg in hun eigen ziekenhuis.

Zuyderland informeert alle betrokken VGZ-verzekerden persoonlijk.

Wilt u sneller geholpen worden bij een ander ziekenhuis? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ via 088 – 131 16 11. Tevens kunt contact opnemen met de eigen contactpersoon bij VGZ of kijken op www.vgz.nl/zmc.

Onder VGZ vallen de zorgverzekeringen van VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Bewuzt, Zekur, Promovendum, Zorgzaam. IAK, Turien, Goudse, Univé, Aevitae en Besured.

 • Wat houdt extra wachttijd in?

  Dit betekent dat nieuwe VGZ patiënten, bovenop de reguliere wachttijd bij een specialisme, in 2017 aanvullend 6 weken moeten wachten op een eerste polikliniekcontact. Het betreft dan aandoeningen op het gebied van orthopedie (totale heup prothese/ totale knie prothese) en chirurgie (galblaas, liesbreuk, fistels).

 • Geldt deze extra wachtlijst voor alle aandoeningen?

  Nee. Deze geldt vooralsnog voor een selectie van uitstelbare behandelingen bij Orthopedische klachten en Chirurgische klachten. Het polikliniekpersoneel screent hierop tijdens uw aanmelding.

 • Wanneer ben ik een nieuwe patiënt?

  U bent een nieuwe patiënt indien u in 2017 nog niet voor de betreffende uitstelbare behandelingen in behandeling bent geweest binnen Zuyderland Medisch Centrum.

 • Ik ben al in behandeling, moet ik dan ook langer wachten op mijn volgende bezoek?

  Nee, de extra wachttijd geldt alleen voor nieuwe VGZ-patiënten.

 • Wat wordt bedoeld met extra wachttijd?

  Zuyderland streeft ernaar om een eerste polikliniek contact binnen 14 kalenderdagen na aanmelding te laten plaatsvinden. Deze tijd wordt nu verlengd met 6 weken, indien er sprake is van medisch uitstelbare zorg.

 • Ik heb een restitutiepolis van VGZ, geldt deze extra wachttijd van ook voor mij?

  Ja. Door Zuyderland geleverde zorg aan VGZ-patiënten met een restitutiepolis valt ook onder het maximale bedrag dat VGZ aan Zuyderland ter beschikking heeft gesteld voor het leveren van zorg aan VGZ-verzekerden. Om die reden geldt de extra wachttijd helaas ook voor u.

 • Bestaat VGZ niet uit meer zorgverzekeraars dan alleen VGZ?

  Dat klopt. Onder VGZ vallen de zorgverzekeringen van VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Bewuzt, Zekur, Promovendum, Zorgzaam. IAK, Turien, Goudse, Univé, Aevitae en Besured. De extra wachttijd geldt in 2017 voor al deze labels/zorgverzekeraars van VGZ.

 • Tot wanneer gelden de extra wachttijden?

  Zuyderland start met deze maatregel op 16 oktober 2017. In beginsel loopt deze maatregel tot 1 januari 2018. Vanaf die datum stelt VGZ weer nieuw budget beschikbaar aan het ziekenhuis om nieuwe patiënten in behandeling te nemen.

 • Wat gebeurt er als er spoed is?

  Dan wordt u gewoon geholpen.

 • Hoe is het zover kunnen komen?

  Er hebben zich in 2017 meer en meer hulpbehoevende VGZ-patiënten bij Zuyderland gemeld dan waar VGZ en Zuyderland een jaar geleden rekening mee hebben gehouden. Dit leidt er helaas toe dat de door VGZ ter beschikking gestelde financiële middelen (“plafond”) sneller dan destijds gedacht op raken. In april 2017 hebben we al indringend bij VGZ aangegeven dat de beschikbare gestelde financiële middelen ontoereikend zijn om in 2017 alle VGZ-patiënten op een adequate wijze in behandeling te kunnen nemen. VGZ heeft uiteindelijk besloten om geen aanvullende financiële middelen aan ons ter beschikking te stellen.

 • Hoe zit het met de zorgplicht van VGZ?

  Zorgverzekeraars hebben in Nederland een wettelijke zorgplicht en u bent verplicht om een basisverzekering af te sluiten (u betaalt hiervoor een maandelijkse premie aan de verzekeraar). De zorgplicht van de verzekeraar houdt onder andere in dat de verzekeraar tijdige toegang tot zorg voor zijn verzekerden moet garanderen. Dit doet de verzekeraar onder andere door voldoende zorg in te kopen bij ziekenhuizen zodat hun verzekerden daar tijdig en adequaat geholpen kunnen worden. Indien u het niet eens bent de keuze van VGZ om geen aanvullende zorg in te kopen bij Zuyderland, verzoeken wij u zich met dit signaal te melden bij VGZ. U kunt contact opnemen met afdeling Zorgadvies & Bemiddeling van VGZ  (tel. 088 – 131 16 11).

 • De verzekeraars hebben toch grote financiële reserves?

  Dat klopt. De verzekeraars samen hebben vele miljarden euro’s op de bank staan om onvoorziene risico’s op te vangen. Indien u het niet eens bent de keuze van VGZ om geen aanvullende zorg in te kopen bij Zuyderland, verzoeken wij u zich met dit signaal te melden bij VGZ. U kunt contact opnemen met de afdeling Zorgadvies & Bemiddeling van VGZ kunt contact opnemen met afd. Zorgadvies & Bemiddeling van VGZ (tel. 088 – 131 16 11).

 • Wat is een zorg plafond?

  De ziekenhuizen, als zorgaanbieder, en de zorgverzekeraars, als financier, sluiten ieder jaar een contract over de te leveren zorg in het volgende kalenderjaar. In deze contracten wordt een omzet plafond oftewel maximaal bedrag afgesproken waarvoor het ziekenhuis zorg mag aanbieden. Bij VGZ is dat plafond door VGZ al vele jaren veel te krap ingeschat. Dit leidt er toe dat VGZ voor miljoenen euro’s aan door Zuyderland geleverde zorg niet betaalt.

 • Wat zijn de alternatieven?

  Wij vinden deze extra noodzakelijke wachttijd bijzonder vervelend, maar hopen op uw begrip in dezen. Uiteraard vinden wij het fijn als we na deze extra wachttijd toch de benodigde zorg aan u mogen leveren. Wilt u daar niet op wachten, dan kunt u contact opnemen met afd. Zorgadvies & Bemiddeling van VGZ (tel. 088 – 131 16 11). Zij zullen u dan proberen te bemiddelen naar 1 van de omliggende ziekenhuizen.

 • Kan Zuyderland het niet zelf betalen?

  Als een verzekeraar de behandeling niet betaalt, dan is dit een verliespost voor Zuyderland waarvoor wij geen andere budgetten hebben.

 • Op welke behandelingen heeft het betrekking?

  Dit geldt specifiek  voor aandoeningen op het gebied van orthopedie (totale heup prothese/ totale knie prothese) en chirurgie (galblaas, liesbreuk, fistels).

 • Waar kan ik terecht voor vragen?

  Indien u elders sneller geholpen wilt worden, dan kunt u contact opnemen met afd. Zorgadvies & Bemiddeling van VGZ (tel. 088 – 131 16 11).

  Voor vragen over de in werking gestelde maatregelen kunt U gewoon regulier met de polikliniek contact op nemen waar uw huisarts u naar verwijst. Deze medewerkers helpen u verder.