Ga naar hoofdinhoud

Voor patiënt

Naast de dagelijkse patiëntenzorg vinden we het binnen het Zuyderland Medisch Centrum belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te doen. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg. Hiervoor zijn ‘proefpersonen’ nodig. Wanneer er onderzoek plaatsvindt op het gebied van uw behandeling, kan het zijn dat u benaderd wordt om deel te nemen.

Heeft u vragen over een onderzoek waaraan u deelneemt of voor bent benaderd? Neem dan contact op met de (hoofd)onderzoeker van het onderzoek.

Als u klachten heeft over een onderzoek, dan kunt u dat melden aan de onderzoeker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u het online klachtenformulier invullen of contact opnemen met een van de klachtenfunctionarissen van Zuyderland via klachtenfunctionarisziekenhuis@zuyderland.nl.

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om deze eerst te bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de Functionaris Gegevensbescherming gaan. Meer informatie kunt u hier vinden.

Heeft u vragen?

Dit kan gaan over een onderzoek waaraan u deelneemt of waar u voor benaderd bent. Neem dan contact op met de (hoofd)onderzoeker van het onderzoek.