Ga naar hoofdinhoud

'De stagiairs van vandaag zijn de werknemers van morgen'

Zuyderland biedt diverse mogelijkheden om stage te lopen en zo praktijkervaring op te doen. Het stagebureau fungeert als centraal aanspreekpunt tussen de afdelingen en de aanvrager (onderwijsinstelling en/of student). Het Stagebureau van Zuyderland werkt samen met de volgende onderwijsinstituten: Arcus College, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht.

In Zuyderland streven we naar een goed leerklimaat voor medewerkers en stagiairs. Onder een goed leerklimaat verstaan we een omgeving die je stimuleert om ervaringen op te doen, te delen en van elkaar te leren, waarbij je op een open manier communiceert en feedback geeft en ontvangt.

Voor de volgende opleidingen hebben we stagemogelijkheden:
 • Verpleegkundige Opleidingen (niveau 4);
 • Verpleegkundige Opleidingen (bachelor);
 • Zorg en welzijn gerelateerde opleidingen o.a. pedagogische medewerker (niveau 4);
 • Paramedische opleidingen (bachelor) o.a. ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, maatschappelijk werk en logopedie;
 • Assisterende Opleidingen (niveau 4) o.a. doktersassistenten, apothekersassistenten en tandartsassistenten;
 • Facilitaire Dienstverlening o.a. bewaking, facilitair medewerker (niveau 2) en facilitair leidinggevende (niveau 4);
 • Administratieve- en Handelsopleidingen o.a. administratief medewerker (niveau 2), secretaresse div. (niveau 4) en logistiek medewerker;
 • Verloskunde;
 • Sociaal Work (bachelor);
 • Personeelswetenschappen, WO of HBO;
 • Facility management (bachelor);
 • People & Business Management.

Mocht jouw opleiding hierboven niet genoemd staan, neem dan gerust contact op met het Stagebureau om toch de mogelijkheden te bekijken. Dit kan via: stagebureau@zuyderland.nl of telefonisch via:
088 –  459 5347

Maatschappelijke- en snuffelstages

(minder dan 144 stage-uren)
Deze stages kunnen op dit moment alleen plaatsvinden in Zuyderland Zorgcentra.

Beroepsoriëntatie

Zuyderland Medisch Centrum biedt leerlingen van het Voortgezet Onderwijs (VMBO GT, HAVO en VWO) de mogelijkheid om deel te nemen aan een carrouselweek als invulling van de beroepsoriënterende stage.

De doelstelling van deze carrouselweek is de leerlingen een goed beeld te geven van de verschillende afdelingen en beroepen binnen onze instelling. Aspecten die in deze week aan bod komen zijn onder andere meelopen op een verpleegafdeling of bij de poliklinieken, helpen in de keuken, rondleidingen bij de ondersteunende diensten en activiteiten in het skills lab.

Inschrijvingen lopen via de decaan van de betreffende onderwijsinstelling. Afhankelijk van de inschrijvingen wordt bekeken of alle leerlingen geplaatst kunnen worden.

Heb je nog vragen omtrent de carrouselweek, dan kun je mailen naar: stagebureau@zuyderland.nl 

Solliciteren naar een stageplek

Zuyderland ontvangt wekelijks aanvragen van studenten die stage willen lopen in onze organisatie. Veel stages worden geregeld via contacten met de opleidingen in onze regio. Wanneer je stage bij ons wilt lopen, raden wij je aan dit via je opleiding te regelen.

Zuyderland Zorgcentra

Stageplaatsen zijn op veel afdelingen beschikbaar. P&O Opleidingenadministratie coördineert alle stageplaatsen die mogelijk zijn binnen Zuyderland Zorgcentra. Je kunt een motivatiebrief en CV opsturen naar stagiaires@zuyderland.nl of contact opnemen met de Opleidingsadministratie tel: 088-459 8000.

Zuyderland Medisch Centrum

Je kunt een motivatiebrief en CV opsturen naar stagebureau@zuyderland.nl  of telefonisch contact opnemen via:088 –  459 5347