direct contact

Direct contact

Wetenschappelijk Symposium

9e Wetenschappelijk symposium

From ‘one-size-fits-all’ to personalised medicine

‘Personalised Medicine’ vraagt om een andere kijk op ziekten, patiënten en data. Dat begint met dat we niet langer kijken naar de grootste gemene deler, maar juist nieuwsgierig worden naar de verschillen tussen patiënten.

“Het ideaalbeeld van Personalised Medicine is de juiste en voldoende zorg voor elke individuele patiënt.  Die continu van betrouwbare informatie kan worden voorzien over de eigen gezondheid om vervolgens weloverwogen keuzes te kunnen maken uit zoveel mogelijk effectieve en betaalbare interventies. Interventies met een optimaal resultaat, een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten, aansluitend bij de leef- en denkwereld van de patiënt, zo dicht mogelijk bij huis”.*

Plenaire sessies worden afgewisseld met parallel sessies. Tijdens de plenaire sessies presenteren jonge wetenschappers hun onderzoeksresultaten en de keynote speaker, prof. dr. Trudy van der Weijden, verzorgt een presentatie over  ‘Samen Beslissen. What ’s in a name en waar gaat het heen?‘ Tijdens de parallelsessies zijn er 4 sessies met concrete voorbeelden van ‘Personalised Medicine’ binnen Zuyderland.

Nieuwsgierig naar wat ‘Personalised Medicine’ betekent en welke interessante onderzoeken je collega’s het afgelopen jaar hebben uitgevoerd? Schrijf je dan in voor het wetenschappelijk symposium op donderdag 28 juni 2018!

Wij nodigen jullie van harte uit voor dit symposium.

Commissieleden Wetenschappelijk Symposium

*Bron: Kennisagenda Personalised Medicine –Nationale Wetenschapsagenda route Personalised Medicine-NFU-ZONMW-maart 2018

 • Programma

  15.30-15.50 Inloop
  Ontvangst met koffie/thee en Limburgse vlaai
  16.00-16.30 uur Wetenschappelijke presentaties, deel 1
  16.30-16.40 uur Poster-Pitches, deel 1
  16.40-17.20 uur Parallelsessies

  1. CHECKUP: een CDSS om heropnames te reduceren
   Prof. dr. H. van der Kuy, afdelingshoofd apotheek, Erasmus MC
  2. Gepersonaliseerde zorg voor Dialoogmodel
   Dr. G. Westermann, kinder- en jeugdpsychiater/ psychotherapeut en
   medisch manager Zuyderland GGZ
  3. MijnParkinsoncoach en MijnIBDcoach, kwaliteit op afstand, een utopie?
   Dr. G. Tissingh, neuroloog en Dr. M. Romberg-Camps, Internist, MDL arts
  4. Complementaire zorg: van definitie, implementatie, voorwaarden, weerstanden tot evaluatie
   Dr. A.Visser, psycholoog; onderzoeker complementaire zorg.
  17.20-17.50 uur Wetenschappelijke presentaties, deel 2
  17.50-18.00 uur Poster-Pitches, deel 2
  18.00-18.40 uur Pauze: Postersessie en buffet
  18.40-19.10 uur Wetenschappelijke presentaties, deel 3
  19.10-18.00 uur Keynote spreker Prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar implementatie van richtlijnen en samen beslissen. Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Research School CAPRHI, UM
  19.40-19.55 uur Publieksstemming en prijsuitreiking beste presentatie en poster-pitch
  19.55-20.00 uur Sluiting door Prof. Dr. I. Heyligers, decaan Zuyderland Academie
  20.00-21.00 uur Netwerken met een drankje


  “Samen Beslissen. What ’s in a name en waar gaat het heen? “

  In de lezing van Prof. dr. Trudy van der Weijden, keynote spreker, krijgt u inzicht in:

  • wat Samen Beslissen wél en niet is,
  • de internationale ontwikkelingen op gebied van onderzoek,
  • het nationale beleid van Samen Beslissen, inclusief de belangrijkste valkuilen en uitdagingen.

  “Personalised Medicine gaat over precies de juiste en voldoende zorg voor elke individuele patiënt, die weloverwogen keuzes kan maken uit zoveel mogelijk effectieve interventies met een optimaal resultaat, een minimum aan behandellast en bijwerkingen, tegen minimale kosten, aansluitend bij de eigen leef- en denkwereld, zo dicht mogelijk bij huis.”

 • Parallelsessies Wetenschappelijk Symposium 2018

  Zuyderland Academie organiseert in samenwerking met de Wetenschappelijke Adviesraad (WAC) op donderdag 28 juni 2018 het 9e Wetenschappelijk Symposium. Jonge wetenschappers in Zuyderland Medisch Centrum presenteren hier hun onderzoeksresultaten. Naast de wetenschappelijke presentaties en een keynote preker, zullen er ook 4 parallelsessies met interessante lezingen plaatsvinden.

  Sessie 1: CHECKUP: een CDSS om heropnames te reduceren

  Spreker: Prof. Dr. Hugo van der Kuy, afdelingshoofd apotheek, Erasmus MC

  Beschrijving: Heropnames zijn een maat voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Een deel van deze heropnames worden (mede) veroorzaakt door medicatie. Door wekelijkse begeleiding met behulp van een Clinical Decision Support System (CDSS) van patiënten met een verhoogd risico wordt getracht het aantal heropnames terug te brengen.

  Sessie 2: Gepersonaliseerde zorg voor Dialoogmodel

  Spreker: Dr. George Westermann, kinder- en jeugdpsychiater/psychotherapeut en medisch manager Zuyderland GGZ

  Beschrijving: In geval van ernstige, vaak chronische aandoeningen bepalen ook persoonlijke en contextuele aspecten welke behandeling het best past.  Aan de hand van casuïstiek komt aan bod hoe de Dialoogmodelmethode helpt om samen op basis van een gedeelde, gevisualiseerde, holistische visie de zorg effectief vorm te geven.

  Sessie 3: MijnParkinsoncoach en MijnIBDcoach, kwaliteit op afstand, een utopie?

  Sprekers: Dr. Gerrit Tissingh, neuroloog en Dr. Mariëlle Romberg-Camps, Internist, MDL arts

  Beschrijving: E-health gaat steeds meer een rol spelen binnen de gezondheidszorg. In deze sessie zullen de achtergrond en inhoud van de e-tools MijnParkinsoncoach en MijnIBDcoach toegelicht worden. Daarna wordt ingegaan op de voor- en nadelen van het gebruik van een e-tool en de belangrijkste resultaten van kwalitatief onderzoek naar deze e-tools.

  Sessie 4: Complementaire zorg: van definitie, implementatie, voorwaarden, weerstanden tot evaluatie

  Spreker: Dr. Adriaan Visser, psycholoog; onderzoeker complementaire zorg

  Beschrijving: De interactieve sessie gaat over wat complementaire zorg is ter onderscheid van alternatieve geneeswijzen. De definitie van complementaire zorg, zonder associaties met alternatieve geneeswijzen biedt de ruimte voor de implementatie daarvan. De implementatie is niet mogelijk zonder ondersteuning uit de zorgorganisatie. Weerstanden kunnen liggen bij zorgprofessionals en patiënten. Goede en passende integratie van complementaire zorg kan pas als het duidelijk is om welk gezondheidsproblemen het gaat en welk soort complementaire zorg daarbij past. Daarbij is inzicht in de effectiviteit van de gekozen complementaire zorgvorm essentieel. Een passende evaluatie mag niet ontbreken bij de implementatie van complementaire zorg.

 • Algemene informatie

  Doelgroep
  Stafleden, Opleiders, alle AIOS, ANIOS, GEZP, WESP, Affiliatiecoördinatoren, co-assistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (i.o.), Physician assistants (i.o.), Paramedici, Maastro, Huisartsen en geïnteresseerden.

  Aanmelden
  Aanmelding is gewenst in verband met catering doch registratie ter plaatse is ook mogelijk. Dit kan in onderstaand formulier. Er zijn geen deelnemerskosten verschuldigd, de kosten worden door de organisatie gedragen.

  Accreditatie
  ABAN en V&VN wordt aangevraagd. In 2017 zijn voor de betreffende groepen 4 punten verstrekt.

  Adres
  Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen
  Auditorium, Zorgboulevard etage 2
  Dr. H. van der Hoffplein 1,
  6162 BG Sittard – Geleen

  Mogelijk gemaakt door:
        

 • Aanmeldingsformulier

  Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het 9e Wetenschappelijk symposium op donderdag 28 juni 2018. Het programma bevat 4 parallelsessies. In onderstaand overzicht kunt u uw voorkeur aangeven voor de onderwerpen die u wilt volgen.

  De organisatie behoudt zich het recht om van de opgegeven voorkeuren af te wijken indien de aangegeven voorkeur volgeboekt is.

  Na het versturen van het aanmeldformulier ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail.

  Er zullen foto’s gemaakt worden voor in Zuyderland & Science.