direct contact

Direct contact

Wetenschappelijk Symposium

Aftermovie 10e Wetenschappelijk symposium

 

10e Wetenschappelijk symposium

/

10e Wetenschappelijk symposium

Zuyderland Academie organiseert in samenwerking met de Wetenschappelijke Adviescommissie(WAC) op donderdag 27 juni 2019 het 10e Wetenschappelijk Symposium. Wetenschappers in Zuyderland Medisch Centrum presenteren hier hun onderzoeksresultaten. Naast de wetenschappelijke presentaties en een keynote preker, zullen er ook parallelsessies met interessante lezingen plaatsvinden.

Adres
Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen
Auditorium, Zorgboulevard etage 2
Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard – Geleen

 • Programma

  15:15-15:45 uur Ontvangst met koffie/thee en Limburgse vlaai
  15:45-16:00 uur Opening door Dagvoorzitter Hans Etman en Prof. Dr. I. Heyligers, decaan Zuyderland Academie
  16:00-17:15 uur
  • Wetenschappelijke presentaties, deel 1
   Inclusief presentatie dr. Mieke Deschodt, Keynote spreker
   “Kwaliteit garanderen in een veranderd zorglandschap: de uitdagingen van vandaag en morgen”.
  • Poster-Pitches (top 4)
  17:15-17:45 uur Parallelsessies ronde 1, met als thema “Zorg zo thuis mogelijk”

  1. Betere zorg voor de cardiologische patient door interdisciplinaire samenwerking: resultaten van de G-COACH studie.
   Door: dr. Mieke Deschodt, KU Leuven en Universiteit Bazel
  2. Mymobility with Apple Watch; de logische volgende stap in 20 jaar zorgpad ontwikkeling.
   Door: dr. Peter Pilot, Medical advisor, Information & science Officer Zimmer Biomet NL
  3. DE VOLGENDE RONDE! Over Comfort Rounding: een werkwijze om veilige zorg op maat aan opgenomen (kwetsbare) ouderen te realiseren.
   Door:
   -Herbert Habets, verpleegkundige/verplegingswetenschapper, Vakgroep Ouderengeneeskunde, Zuyderland Medisch Centrum, seniordocent Zuyd Hogeschool, Heerlen
   -dr. Edwin Oberjé, onderzoeker en docent, Zuyd Hogeschool HBO Verpleegkunde, Heerlen
   -Dimphy Slot, HBO – verpleegkundige, in opleiding gespecialiseerd dialyse-verpleegkundige
  4. Chemo, antibiotica en dialyse zo thuis mogelijk
   – Dialyse zo thuis mogelijk
   Door: Dhr. E.J. Huntelerslag, afdelingshoofd Dialyse centra ZMC, Interne geneeskunde/MDL en reumatologie
   – Sneller en comfortabel naar huis met infuuszorg thuis
   Door: Drs JA (Hans) Cremers, Poliklinisch apotheker Zuyderland MC (en: Dr BPC (Brigit) van Oijen, Ziekenhuisapotheker Zuyderland MC)
  17:45-18:15 uur Parallelsessies ronde 2, met als thema “Zorg zo thuis mogelijk”
  Zie parallelsessie ronde 1
  18:15-19:00 uur Pauze, posterpresentaties en buffet
  19:00-19:15 uur Terugkoppeling parallelsessies
  19:15-20:15 uur Wetenschappelijke presentaties, deel 2
  20:15-20:45 uur Afsluiting en prijsuitreiking door illusionist, Niels Houtepen
  20:45-21:30 uur Borrel en netwerk

  Het dagvoorzitterschap wordt ingevuld door: Hans Etman. Mede eigenaar van Dagvoorzitter.nl en Masters in Moderation.

 • Parallelsessies

  1.Betere zorg voor de cardiologische patient door interdisciplinaire samenwerking: resultaten van de G-COACH studie

  Geriatrische co-managementprogramma’s zijn in hun opmars als innovatief verzorgingsmodel voor het geven van kwaliteitsvolle zorg voor ouderen op niet-geriatrische eenheden. Geriatrisch co-management is gebaseerd op de principes van het Comprehensief Geriatrisch Assessment en wordt gekenmerkt door proactieve zorg en gedeelde samenwerking en besluitvorming tussen de niet-geriatrische teams (bijvoorbeeld cardiologie) en een geriatrisch team dat zich richt op de preventie en behandeling van geriatrische syndromen bij oudere patiënten. In de presentatie worden de effectiviteit en implementatieresultaten van het G-COACH project toegelicht, een geriatrisch co-management programma bij oudere patienten met een acuut cardiologisch probleem.

   Leerdoelen/take home messages          

  • Wat zijn de principes en kerninterventies van geriatrisch co-management?
  • Wat is de invloed van geriatrisch co-management op patientenoutcomes, service outcomes en zorgprocessen?
  • Hoe kan je succcesvol geriatrisch co-management op je eigen verpleegeenheid implementeren?

  Dr. Mieke Deschodt, post-doctoraal onderzoeker op gebied van verpleegwetenschappen,  Department of Public Health aan de Universiteit van Basel en deeltijd aan Gerontology and Geriatrics, Department of Chronic Diseases, Metabolism and Ageing aan de Universiteit van Leuven.

  2. Mymobility with Apple Watch; de logische volgende stap in 20 jaar zorgpad ontwikkeling

  Blijft de zorg de komende jaren grotendeels het zelfde of gaan er grote veranderingen plaats vinden? Zijn er partijen zelfs partijen die zelfs disruptief zullen zijn? Apple heeft binnen de zorg met twee grote partijen een samenwerking. Voor het steun en bewegingsapparaat is dat Zimmer Biomet. Uitkomst van deze samenwerking is Mymobility™ with Apple Watch. Een platform dat betere steun en begeleiding voor de patiënt kan geven in zijn herstelproces. Het analoge proces moet een digitaal proces worden. Dus moeten er zaken veranderen, zowel voor de zorgprofessional als patiënt.

  Leerdoelen/take home messages

  • Hoe zal het zorgproces veranderen als de zorg meer naar huis verschuift?
  • Ben jij als zorgprofessional al klaar om een Apple Watch in het zorgproces te gebruiken? En is dit nu een ‘medical device’ of een ‘consumer good’? Bestaat dit verschil over 5 jaar nog wel?
  • Geschiedenis van het zorgpad Totale heup en knie vervanging. Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
  • Zorgpad 3.0; Zorg thuis. Door de enorme technologische vooruitgang is zorg thuis ook steeds beter mogelijk. Dit vergt echter een andere manier van werken. Welke technologie wordt hiervoor gebruikt en wat moet in proces veranderen?

  Extra info

  Het Zuyderland begon in 1998 als één van de eerste met Joint Care. Een zorgpad waardoor de opnameduur na een totale heup of knie vervanging van ruim twee weken werd terug gebracht naar minder dan een week. Ruim tien jaar geleden werd deze ligduur teruggebracht naar ongeveer drie dagen. Momenteel kan een (klein)deel van de patiënten die een totale heup of knie krijgt dit in dagbehandeling laten doen. Maar het herstel duurt nog steeds lang en hoe wordt die patiënt nu na ontslag optimaal begeleid? Zeker nu de ligduur zo kort is? Het is tijd voor de volgende stap.


  Peter Pilot, Medical advisor, Information & science Officer Zimmer Biomet NL

   3. DE VOLGENDE RONDE! Over Comfort Rounding: een werkwijze om veilige zorg op maat aan opgenomen (kwetsbare) ouderen te realiseren

  In deze sessie staat het nieuwe concept Comfort (of ook wel) Intentional Rounding centraal. Het betreft een methodiek waarbij verpleegkundigen regelmatig op gestructureerde wijze (tijdens periodieke rondes) de zorgbehoeften van ouderen checken tijdens een betekenisvol contactmoment, en indien nodig gerichte interventies inzetten. Uit literatuuronderzoek blijkt dat deze werkmethodiek leidt tot meer patiënttevredenheid en mogelijk tot minder complicaties zoals o.a. valcincidenten. De methodiek werd in Zuyderland MC op beperkte schaal door enkele HBO-V studenten uitgevoerd in het kader van hun afstudeeronderzoek. Naar aanleiding hiervan zal gericht en specifiek vervolgonderzoek plaats gaan vinden.

  Leerdoelen/take home messages

  • Het op een systematische wijze uitvoeren van (comfort) rondes bij geselecteerde patiënten leidt mogelijk tot toename van patiënttevredenheid en afname van (deels vermijdbare) ziekenhuiscomplicaties
  • Het is belangrijk om gericht vervolgonderzoek uit te voeren m.b.t. specifieke inhoud methodiek, uitvoering van de interventie (functiedifferentiatie?), effecten.


  Herbert Habets,  verpleegkundige/verplegingswetenschapper, Vakgroep Ouderengeneeskunde, Zuyderland Medisch Centrum, seniordocent Zuyd Hogeschool, Heerlen

  Edwin Oberjé, onderzoeker en docent, Zuyd Hogeschool HBO Verpleegkunde, Heerlen

  Dimphy Slot, HBO – verpleegkundige, in opleiding gespecialiseerd dialyse-verpleegkundige

  4.Chemo, antibiotica en dialyse zo thuis mogelijk

  Dialyse centra ZMC willen vanuit de pre dialyse fase de patiënten zo goed mogelijk begeleiden naar een nierfunctie vervangende behandeling die het beste past bij de mogelijkheden en leefstijl van de patiënt. Hierbij zal “zo thuis mogelijk” de insteek zijn en daar zijn enkele initiatieven voor ondernomen om het maken van de keuze voor de patiënt aantrekkelijk te maken. Doel hierbij is dat de patiënt met zijn naasten zo zelfstandig mogelijk blijven en wanneer mantelzorg niet mogelijk is er ondersteuning van de thuiszorg ingezet wordt. Peritoneaal dialyse is hier bij uitstek geschikt voor en voor bijna iedere patiënt ook haalbaar.

  Door: Dhr. E.J. Huntelerslag, afdelingshoofd Dialyse centra ZMC, Interne geneeskunde/MDL en reumatologie
  ‘Sneller en comfortabel naar huis met infuuszorg thuis’

  Met de juiste afstemming tussen behandelend specialist, verpleegkundigen, medewerkers van het Transferpunt, (poliklinische) apotheek én specialistische teams van thuiszorg organisaties, kunnen (stabiele) patiënten eerder naar huis met infuuszorg in de thuissituatie. Hierdoor wordt niet alleen de opnameduur van de patiënt in het ziekenhuis verkort, maar kan de patiënt ook in zijn eigen omgeving beter en sneller herstellen. Dit bevordert de kwaliteit van leven voor de patiënt én verhoogt de doelmatigheid van de zorg. Door het maken van duidelijke afspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden en communicatie, in combinatie met een vereenvoudiging van de administratieve handelingen is het proces tussen de diverse partijen de laatste jaren in het Zuyderland op diverse vlakken geoptimaliseerd.

  Door: Drs JA (Hans) Cremers, Poliklinisch apotheker Zuyderland MC en: Dr BPC (Brigit) van Oijen, Ziekenhuisapotheker Zuyderland MC

  Leerdoelen / Take Home Messages:
  – Stabiele patiënten met intraveneuze medicatie/antibiotica kunnen in samenwerking met specialistische thuisorganisaties thuis behandeld worden
  – Oncologische kuren/injecties worden steeds meer thuis gegeven
  – Apotheek van Zuyderland MC ( ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheken) kan in beide situaties adviseren en begeleiden

 • Algemene informatie

  Doelgroep
  Stafleden, Opleiders, alle AIOS, ANIOS, GEZP, WESP, Affiliatiecoördinatoren, co-assistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (i.o.), Physician assistants (i.o.), Paramedici, Maastro, Huisartsen en geïnteresseerden.

  Aanmelden
  Aanmelding is gewenst in verband met catering doch registratie ter plaatse is ook mogelijk. Dit kan in onderstaand formulier. Er zijn geen deelnemerskosten verschuldigd, de kosten worden door de organisatie gedragen.

  Accreditatie is toegekend door:

  ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing): 3 punten
  VSR (verpleegkundig Specialisten Register): 4 punten
  NAPA (Nederlandse Associatie van Physician Assistants): 3 punten
  V&VN: 3 punten

  Adres

  Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen
  Auditorium, Zorgboulevard etage 2
  Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard – Geleen

  Mogelijk gemaakt door: