direct contact

Direct contact

Wenckebach 2018

28e Wenckebachsymposium 2 november 2018 Vue-bioscoop, Kerkrade

micare_logo_payoff_standaard

Korte inleiding
Overdracht van kennis en expertise en transmurale samenwerking van de huisartsen, specialisten ouderenzorg, medisch specialisten, bedrijfsartsen, verpleegkundig specialisten, verzekerings-geneeskundigen en GG-artsen is  een van de uitgangspunten van het Wenckebach symposium. Tevens is het een platform voor ontmoeting en het leggen van contacten tussen de collegae medici uit de eerste en tweede lijn in de regio’s Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek.

 

 • Voorwoord

  Met groot genoegen nodigen we u uit voor het 28e Wenckebach symposium op 2 november
  a.s. in de VUE bioscoop te Kerkrade.

  Wij hebben een aantrekkelijk programma samengesteld waarbij de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns zorg voorop staat. Speciale aandacht zal hierbij gegeven worden aan regionale uitdagingen binnen de zorg van morgen. Naast de overdracht van kennis biedt het Wenckebach symposium een laagdrempelig podium om sociale contacten te versterken tussen zorgaanbieders in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.

  Het programma start met een lunch waarna de Van Berckelprijs wordt uitgereikt. Vervolgens zal de eerste plenaire debatsessie plaatsvinden. Hier zal het zogeheten Pact van
  Terworm centraal staan. Op 9 maart 2018 hebben Zuyderland en ketenpartners namelijk afgesproken een intensieve samenwerking aan te gaan om de zorg in zowel de Oostelijke als de Westelijke Mijnstreek voor de toekomst te waarborgen. Vragen die hierin centraal staan zijn: wat speelt er, wat zijn zaken waar we tegen aan zullen lopen en hoe gaan we dit samen in deze regio aanpakken om lijnloze zorg te faciliteren.

  Ook dit jaar is er een gevarieerd aanbod aan workshops. De zorg in onze regio is continue in ontwikkeling, waarbij er tal van initiatieven, zorgpaden en projecten zijn met als doel de zorg te optimaliseren. Om iedereen op de hoogte te stellen van de nieuwste initiatieven, zal er naast de reguliere workshops ook een parallelsessie zijn, waarin korte pitches worden gegeven over deze projecten.

  Dit jaar introduceren we een nieuw programma onderdeel, waarin we plenair met Rudi Videc terugblikken op deze dag. Hierna staat het transmuraal uur op het programma
  waarin State of the Art van de spoedstroom 2.0 en E-health aan bod komen. Het symposium wordt afgesloten door Bem Bruls (huisarts Oostelijke Mijnstreek) en
  Kay Liederkerken (huisarts Westelijke Mijnstreek), waarna de commissie u allen van harte uitnodigt om onder het genot van een hapje en een drankje deze dag af te sluiten.
  De commissie hoopt ook dit jaar weer op een mooie opkomst van huisartsen, specialisten, specialisten Ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen,
  GGD-artsen, verpleegkundig specialisten en arts-assistenten.

  Wij hopen van harte u op 2 november te verwelkomen!

  Namens de Wenckebach commissie,
  Janneke Kessels, Voorzitter Wenckebach commissie, dermatoloog

 • Programma

  12.00 uur Registratie met lunch
  12.30 uur Wenckebachcommissie
  12.35 uur Uitreiking van de 29ste Van Berckelprijs door Mathie Leers, voorzitter van de Wetenschappelijke AdviesCommissie (WAC) Zuyderland
  12.45 uur Plenaire debatsessie: Pact van TerWorm
   13.35 uur Sessie 1 parallelle workshops, Ontmoet de vakgroep Urologie & prikkelende pitches
  14.20 uur PAUZE met mogelijkheid tot bezoek infostands
  14.50 uur Sessie 2 parallelle workshops & Ontmoet de vakgroep Heelkunde
  15.40 uur Sessie 3 parallelle workshops & Ontmoet de vakgroep MDL
  16.25 uur PAUZE met mogelijkheid tot bezoek stands industrie, zorginstellingen en overige bedrijven
   17.10 uur Plenaire Lezing van Rudi Videc
   17.40 uur Plenair transmuraal uur:

  Nieuwste ontwikkelingen
  (Spoed)zorg 2.0; de eerste stappen zijn gezet.. en nu verder!

  Van traditionele cure naar virtueel en datadriven ziekenhuis

  18.40 uur Afsluiting door Bem Bruls, huisarts Oostelijke Mijnstreek en Kay Liederkerken, huisarts Westelijke Mijnstreek
  18.50 uur Wine & Dine netwerkborrel aangeboden door de Wenckebach commissie

   

 • Ontmoet de vakgroep

  Tijdens deze bijeenkomsten, die door enkele specialisten uit de genoemde vakgroep gegeven worden, zal de vakgroep zich kort voorstellen en worden speerpunten en nieuwe ontwikkelingen binnen de vakgroep gepresenteerd. Een belangrijk deel wordt ingevuld door de vragen van de huisartsen en de overige deelnemers die zich voor dit onderdeel inschrijven. Dit kunnen vragen zijn van zowel inhoudelijke als organisatorische aard.

 • Prikkelende Pitches

  1. Sondevoeding thuis; Regionaal Expertteam Sondevoeding Thuis
   ‘Ont’zorgen bij sondevoeding, de RET diëtist kan u hierbij ondersteunen.
   Sprekers: Regionaal Expertteam Diëtisten Sondevoeding Thuis.
  2. Transmuraal formularium
   Spreker: Louis de Wolf, arts werkgroep transmuraal formularium
  3. Rainy-day-thinking in de palliatieve zorg? Netwerk palliatieve zorg
   Wat doe je als huisarts bij een ongeneeslijke zieke patiënt? Hoop je er het beste van?
   Met PaTz ben je op het ergste voorbereid! Hoe dat werkt? Tijdens deze presentatie geven
   we u antwoord.
   Sprekers: Riet Janssen en Josée Douven, specialisten Ouderengeneeskunde en Kaderarts palliatieve zorg
  4. Topcentrum: Schildkliercentrum Zuyd
   Presentatie over Schildkliercentrum Zuyd. Een nieuw expertisecentrum voor aandoeningen van schildklier en bijschildklier. Informatie over veranderingen in patiëntenzorg, verwijzingen en doorlooptijden.
   Spreker: Roderick Tummers, internist-endocrinoloog
 • Accreditatie

  Voor huisartsen, specialisten ouderenzorg, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten is accreditatie aangevraagd. (Vorig jaar 5 ptn. verstrekt.)
  Voor het verkrijgen van de accreditatie dient u de accreditatielijsten te ondertekenen bij de registratiebalie (vanaf  16.25 uur). Uw registratie bij binnenkomst is niet voldoende!

 • Wenckebachcommissie

  Jochem van den Berg, kinderarts, Josée Douven, specialist ouderengeneeskunde, Stefan van der Eerden, huisarts, Michiel Gronenschild, longarts, Christian Guillaume, ziekenhuisapotheker, Janneke Kessels, dermatoloog en voorzitter, Paul Kuipers & Carla Peters, beleidsmedewerkers transmurale zorg, Kay Liedekerken, huisarts, Evelien Ruiters, huisarts, Maud Sluysmans, huisarts , Meindert Sosef, chirurg, Jeanne Wedler, KNO-arts, Monette Stoffels en Yvonne Schutgens, congresbureau

 • Informatiestands

  Hoofdsponsor
  MiCare revalidatie

  Overige Sponsoren
  Alk Abelló
  Allergy Therapeutics Netherlands
  Amgen
  AstraZeneca
  Baat accountants & adviseurs
  Bayer Pharmaceuticals
  Boehringer Ingelheim
  Chiesi Pharmaceuticals
  Co-EUR
  GSK
  Het Rughuis
  Meander Zorggroep
  MSD
  Natuurbegraafplaats Eygelshoven
  Nederlandse Obesitas Kliniek
  Novo Nordisk
  OIM orthopedie
  OrthoVision
  Rabobank Parkstad Limburg
  Sevagram
  Teva
  Winnock Zorg

  micare_logo_payoff_standaard  

 • Inschrijving en deelnemersbijdrage

  Aanmelden via de site is niet meer mogelijk.
  Indien u wenst deel te nemen aan dit symposium kunt u zich vrijdag 2 november bij de registratiebalie registreren.
  (Contant of pinbetaling is niet mogelijk. Een factuur zal worden nagestuurd)

  Deelnemersbijdrage
  Dankzij de medewerking van sponsoren en Zuyderland is het gelukt de deelnemersbijdrage laag te houden.
  Huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderenzorg en overigen: € 125,00.
  A(N)IO’s, verpleegkundig specialisten, oud huisartsen en oud medisch specialisten € 100,00
  Bij verhindering na afmelding brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening.
  Bij afmelding na 25 oktober of ‘no-show’ vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 • Locatie

  Het symposium vindt plaats in de Vue-bioscoop te Kerkrade.

  Locatie
  Vue-bioscoop
  Roda JC Ring 2c
  6466 NH  Kerkrade
  Route