Ga naar hoofdinhoud

‘Van spreekkamer naar woonkamer. E-health: een vloek of een zegen?’

“De beste zorg, zo thuis mogelijk.”
De strategie van Zuyderland en de ontwikkelingen in het zorglandschap nodigen ons uit om na te denken over een andere invulling van de zorg voor de patiënt. Indien mogelijk, willen wij graag de beste medisch specialistische basis- en complexe zorg bieden, op de beste plaats voor de patiënt. Dat is in veel gevallen thuis of dicht bij de thuissituatie.

E-health heeft hierin een belangrijke rol. Vóórdat wij deze oplossing breed kunnen gaan uitdragen, moeten wij onszelf echter een aantal belangrijke vragen te stellen:
• Wat betekent E-health voor de dagelijkse praktijk?
• Hoe kunnen wij E-health toepassingen succesvol implementeren?
• Bestaan er risico’s ten aanzien van de (ervaren) kwaliteit van zorg?
• Wat betekent de E-health voor je spreekuur en de organisatie van (poliklinische) zorg?
• Hoe gaan wij werknemers hierin scholen? Hoe gaan wij dit vorm geven binnen de opleiding tot medisch specialist?

Zuyderland en de STZ nodigen jullie hierbij van harte uit voor het symposium “Van spreekkamer naar woonkamer. E-health: een vloek of een zegen?”
Tijdens dit symposium willen Zuyderland en STZ hun gezamenlijke visie op innovatie en de rol van E-health graag met jullie delen.

Bovenstaande vragen zullen worden uitgelicht tijdens dit symposium. Daarnaast zullen twee succesvolle online “coaching programma’s” nader worden toegelicht.

Adres
Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17
6419 PJ Heerlen