Ga naar hoofdinhoud

Infectiepreventie en antibioticaresistentie: het is in jouw handen!

Langdurige Zorg – Kwaliteit uit het Zuyden

In de langdurige zorg is de praktijkvariatie op het gebied van infectiepreventie groot. Onderzoek laat zien dat verbeteren binnen instellingen mogelijk is. De bestendigheid en het uitstralend effect van deze verbeteringen blijken echter nog beperkt. Infectiepreventie in de langdurige zorg is daarom onderdeel gemaakt van het thematisch toezicht in de verpleeghuiszorg.

Door het gezamenlijk op een uniforme en objectieve manier de relevante aspecten van infectiepreventie, waar gepast antibioticagebruik er één van is, in beeld te brengen, ontstaat inzicht en wordt vergelijken en gericht verbeteren mogelijk. Dit is de basis van een duurzaam plan, do, check, act-cyclus voor infectiepreventie in de langdurige zorg.

Resistentie tegen antibiotica wordt gezien als een van de belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid. Door toename van de antibioticaresistentie in binnen- en buitenland ontstaan vaker infecties die moeilijke of in sommige gevallen helemaal niet meer behandeld kunnen worden.

Dit congres wordt gehouden ter afsluiting van het project Langdurige Zorg – Kwaliteit in het Zuyden dat de afgelopen 2 jaar is uitgevoegd door Zuyderland MC in samenwerking met Stichting Sevagram, Stichting Cicero Zorggroep, Vivantes Zorggroep, MeanderGroep Zuid-Limburg, Stichting Adelante Zorg, Stichting Zuyderland Zorg, GGD Limburg Zuid en de Universiteit Maastricht.

Wat was de aanleiding en opzet van het project Langdurige Zorg? Wat zijn de resultaten en de implicaties voor de praktijk? En hoe nu verder? Zijn vragen die aan bod komen. Verder worden een toelichting op het Antibioticaformularium en de IRIS Scan gegevens.

Ter afsluiting zal dr. L. van Alphen, medisch moleculair microbioloog van het MUMC+ een voordracht houden over het meten van verspreiding van resistente bacteriën

Sprekers

Mw. dr. L. van Alphen, medisch moleculair microbioloog MUMC+
Dr. F. Stals, Medisch Microbioloog – projectleider
Dhr. B. van Eck, Deskundige Infectiepreventie – trainer IRIS
Mw. M. Dreessen, Deskundige Infectiepreventie – trainer IRIS

Adres

Zuyderland, locatie Heerlen
2e verdieping – Auditorium
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen