Ga naar hoofdinhoud

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met:

088 – 459 9704

088 – 459 9704

werkdagen van 08.30 – 17.00 uur

Locaties

Heerlen

etage 1, balie 1.10

Behandelcentrum Urologie

meldpunt Oost 35

De nieren zijn twee organen achter de buikholte. Bij nierkanker ontwikkelen zich kwaadaardige gezwellen uit het nierweefsel. De meest voorkomende vorm van nierkanker is een niercelcarcinoom. Niercelcarcinoom kan op alle leeftijden voorkomen, maar vooral tussen de 55 en 75 jaar.

Oorzaken

Over de oorzaken van nierkanker is nog weinig bekend. Wel weten we dat sommige mensen een groter risico op nierkanker hebben. Risicofactoren zijn: overgewicht, roken en soms is het erfelijk.

Verschijnselen

Een tumor in de nier geeft in het begin zelden klachten. Daardoor is het moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Vaak wordt een gezwel in de nier bij toeval ontdekt bij een echografie of CT scan van de buik die om een andere reden wordt uitgevoerd.

 

Symptomen die bij niercelcarcinoom kunnen voorkomen zijn:

  • bloed in de urine
  • langdurige vermoeidheid zonder aanwijsbare redenen
  • aanhoudende koorts
  • nachtzweten
  • gevoel van lusteloosheid
  • verlies van eetlust
  • gewichtsverlies zonder aanwijsbare redenen

Geen van deze bovengenoemde symptomen wijzen zonder meer op nierkanker.

Onderzoek

De diagnose wordt gesteld met behulp van echografie en een CT-scan. Daarmee is het ook mogelijk om de omvang van de tumor te bepalen en na te gaan of deze zich heeft verspreid. Men maakt een CT-scan van de longen om eventuele uitzaaiingen naar de longen op te sporen.

Behandeling

In Zuyderland worden alle patiënten met nierkanker besproken in een Multidisciplinair Overleg (MDO).Tijdens dit overleg wordt de beste behandeling vastgesteld. Bij deze bespreking zijn in ieder geval een uroloog, patholoog, oncoloog, radiotherapeut en radioloog aanwezig.

De behandeling hangt af van de grootte van de tumor, of die is doorgegroeid in het omringende weefsel en of er uitzaaiingen zijn. Als er geen doorgroei of uitzaaiingen zijn, dan wordt de niertumor verwijderd.

Geen uitzaaiingen

Bij kleinere tumoren kan, afhankelijk van de exacte plaats in de nier, een niersparende operatie worden overwogen.

Wij gebruiken hiervoor over het algemeen een robot geassisteerde of gewone kijkoperatie (laparoscopie). De robot geassisteerde operatie vindt plaats in Heerlen.

Indien er een zeer grote tumor aanwezig is, of wanneer de patiënt al vaak in de buik geopereerd is, wordt de nier via een snee in de flank of via de buik verwijderd.

Uitzaaiingen

Als bij het onderzoek één enkele uitzaaiing is gevonden, bijvoorbeeld in een long, wordt ook deze soms operatief verwijderd. Als er uitzaaiingen in verschillende organen zijn ontstaan, is genezing niet meer mogelijk. Wel zijn er tegenwoordig medicijnen die de groei van de tumor kunnen verminderen en het leven kunnen verlengen. De behandeling wordt gedaan door de oncoloog.

Waar kunt u terecht voor uw behandeling

U kunt met uw klachten een afspraak maken op de polikliniek van beide ziekenhuizen. Chemotherapie vindt alleen plaats in Sittard; de operatietechniek met de da Vinci Robot alleen in Heerlen. De overige behandelingen vinden in beide ziekenhuizen plaats.

Meer informatie
Nierkanker bij mannen en vrouwen
Wat is nierkanker

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met:

088 – 459 9704

088 – 459 9704

werkdagen van 08.30 – 17.00 uur

Locaties

Heerlen

etage 1, balie 1.10

Behandelcentrum Urologie

meldpunt Oost 35

100 vragen over niercelcarcinoom