Ga naar hoofdinhoud

Wie zijn wij

Onze visie

Kansen geven en kansen nemen: daar staat Zuyderland GGz voor. Wanneer u ons nodig heeft, dan zijn we er voor u, zolang u ons nodig hebt! 

Wij van Zuyderland GGz, zijn er om u te helpen bij herstel en stabiliteit. We werken samen met u en uw naaste(n) om uw autonomie te vergroten en uw persoonlijke, klinische en maatschappelijke herstel te bevorderen. We ondersteunen u om regie te hebben of krijgen over uw herstelproces en te leren omgaan met uw kwetsbaarheden. Herstel zien we in de meest brede zin van het woord, waarbij het ook gaat over leren omgaan met kwetsbaarheid zodat herstel van functies, rollen en persoonlijke doelen bereikt kan worden. We kijken samen met u naar de juiste behandeling en zijn eerlijk over wat wel en niet mogelijk is. We bieden verschillende soorten behandelingen: preventief, stabiliserend, genezend, bemoeizorg, veranderingsgericht. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, wordt de juiste behandeling gekozen en ingezet. Bij Zuyderland GGz staat u als patiënt centraal. We helpen u om de juiste beslissingen te nemen en gedragen ons als een betrouwbare partner.  

We investeren veel in onze medewerkers, door ze ruimte te geven, aandacht te geven en betekenisvol werk te bieden. We creëren een inspirerende en innovatieve werkomgeving met veel mogelijkheden voor ontwikkeling en we besteden veel aandacht aan gezondheid en vitaliteit.  

Om ervoor te zorgen dat we op tijd de juiste zorg kunnen bieden en de continuïteit van de zorg kunnen waarborgen, werken we nauw samen met andere zorgverleners, met de huisarts als centrale figuur. We zijn een relatief kleinschalige ggz-instelling met verschillende soorten behandelingen door verschillende experts. Dit betekent dat we veel kunnen, elkaar kennen en elkaar laagdrempelig kunnen benaderen.