Ga naar hoofdinhoud

Soma & Psyche

De naam ‘Soma & Psyche’ verwijst naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Ons team behandelt mensen die kampen met hardnekkige of langdurig bestaande lichamelijke klachten, waar eerdere medische onderzoeken en -behandelingen onvoldoende verbetering hebben opgeleverd.  

Hoe langer lichamelijke klachten bestaan, hoe meer deze lichaam, geest en het dagelijkse functioneren kunnen ontregelen. Langdurige lichamelijke klachten kunnen vaak nieuwe lichamelijke klachten veroorzaken of de bestaande klachten verergeren. Daarnaast kunnen ze ook zorgen voor psychologische klachten zoals gevoelens van angst, somberheid, prikkelbaarheid of concentratie- en geheugenproblemen.  

Als lichaam en geest ontregelen heeft dit gevolgen voor het sociale- en beroepsleven waardoor er nieuwe zorgen en problemen kunnen ontstaan. Vaak belanden mensen hierdoor in een negatieve neerwaartse spiraal en komen daar zonder professionele hulp niet meer uit.  

Behandelaanbod

We bieden diverse behandelmogelijkheden, zowel individueel als in een groep. Bepaalde onderdelen van onze groepsbehandeling maken standaard deel uit van de behandeling. U kunt hierbij denken aan voorlichtingsgroepen, vaardigheidstrainingen, cognitief gedragstherapeutische groepen of psychotherapie. Onze groepsbehandelingen vinden plaats op locatie Kerkrade. 

Het groepsaanbod wordt bij voorkeur gecombineerd met individuele psychologische behandelmogelijkheden, eventueel digitaal. Deze zijn gericht op uw klachten en/of patronen in uw denken, voelen of gedrag dat er mede voor zorgt dat uw klachten niet voldoende herstellen. Er zijn daarnaast ook mogelijkheden voor ondersteuning door maatschappelijk werk.