Ga naar hoofdinhoud

Klacht over verplichte zorg – GGZ

Ontvangt u verplichte zorg volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (ingaande per 01-01-2020) en bent u het niet eens met een besluit over verplichte zorg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Zuid-Limburg.

Regionale Klachtencommissie Wvggz Zuid-Limburg

Sinds 01-01-2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Een aantal instellingen in Zuid-Limburg is een samenwerking aangegaan betreffende de afhandeling van Wvggz klachten.

Snel naar