Ga naar hoofdinhoud

Geestelijke Verzorging

Afspraak & Contact

Als u contact wilt met een geestelijk verzorger, kunt u dat kenbaar maken aan de verpleging of telefonisch via het centrale nummer.

088 – 459 7777

088 – 459 7777

Bereikbaar op werkdagen van
08.30 uur - 17.00 uur.

Locaties

Heerlen

Sittard-Geleen

Waar staan wij voor?

Wanneer ziekte en ziekenhuisopname u overkomen, kan dat gevoelens losmaken van onzekerheid, angst, somberheid, twijfel, eenzaamheid of verdriet. Ingrijpende gebeurtenissen roepen soms vragen op over het bestaan en zingeving. Ze raken aan de levensvragen.

De geestelijke verzorgers van Zuyderland bieden u een luisterend oor en persoonlijke aandacht om gevoelens en gedachten te kunnen delen. Zij ondersteunen patiënten en naasten bij vragen rondom zingeving. Samen kijken we naar wat troostend en helpend kan zijn. Dit kan naast een gesprek ook het verzorgen van een passend ritueel zijn.

Afspraak & Contact

Als u contact wilt met een geestelijk verzorger, kunt u dat kenbaar maken aan de verpleging of telefonisch via het centrale nummer.

088 – 459 7777

088 – 459 7777

Bereikbaar op werkdagen van
08.30 uur - 17.00 uur.

Locaties

Heerlen

Sittard-Geleen

Brand een kaarsje

Steek een online kaarsje aan met een persoonlijke boodschap om iemand te herinneren of te steunen.

Als het kwaad goede mensen treft

Iedereen maakt in zijn of haar leven wel prettige of minder prettige dingen mee. Soms zijn die minder prettige dingen zo naar, of word je er zo door overvallen dat je uit het veld geslagen bent. Dat je zoiets hebt van ‘waarom overkomt mij dit’. Je hebt altijd goed geleefd, je best gedaan; natuurlijk er was wel eens iets wat minder was. Maar waarom dit nu juist jou moet treffen?

De titel van dit stukje geeft aan dat het over deze vragen gaat. Deze titel heb ik ‘geleend’ van een boek met dezelfde titel. Het boek is geschreven door de Amerikaanse rabbijn Harold Kushner. Hij was pastor en geestelijk verzorger geweest op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten en had vanuit zijn beroep nagedacht over de waaromvraag. Ook was hij professioneel opgeleid om mensen bij te staan die nare ervaringen in het leven opdeden.

Alles veranderde toen hij zelf getroffen werd: op een dag kreeg hij te horen dat zijn zoon ongeneeslijk ziek was. Dat veranderde zijn hele houding en zijn hele visie op het kwaad. Hij merkte toen namelijk dat zijn eigen antwoorden op de waaromvraag van mensen die hij in het verleden had bijgestaan niet aansloten bij zijn gevoel, dus ook niet bij het gevoel van die mensen. Doordat hij nu zelf geconfronteerd werd met de bittere vraag: “Waarom worden onschuldige mensen door het kwaad getroffen?”. Antwoorden als ‘God zal er wel een bedoeling mee hebben’ of ‘je kan er ook sterker door worden’ helpen mensen meestal niet veel verder.

Zelf ken ik op een heel andere manier ook iets van die ervaring. Dat als je narigheid overkomt allerlei mensen goedbedoelde adviezen gaan geven. Veel van die adviezen zijn goedbedoeld, maar weinig ervan zijn ook echt doorleefd. Veel van die adviezen lijken erop gericht om op de een of andere manier de scherpe randjes van het kwaad af te halen.

Bijvoorbeeld dat het allemaal wel goed komt, of dat je van zo’n ervaring juist veel sterker wordt.

Om de één of andere reden is het moeilijk om het kwaad het kwaad te laten en er gewoon te zijn voor de ander.

Maar dat is wel waar het omgaat en waar de rabbijn in het boekje over schrijft. Volgens hem heeft God niets met rampspoed te maken. Het is het noodlot dat sommige mensen treft en anderen niet. En er is dus ook geen antwoord op de waaromvraag, maar door er te zijn voor mensen die het treft kun je wel helpen.

Volgens de rabbijn helpt God mensen om met dat noodlot om te gaan: door ze kracht te geven én door andere mensen tot helpen te inspireren. De rabbijn verwoordt zijn houding op deze manier: ‘U bent een goed mens en u had beter verdiend. Laat me naast u komen zitten, zodat u weet dat u niet alleen bent.’

Deze zin geeft de kern van ons werk als geestelijk verzorger weer. Ik hoop dat we in de hectiek die het ziekenhuis soms is, af en toe een moment vinden om even naast elkaar te zitten.

Anco van der Vorm, geestelijk verzorger