Ga naar hoofdinhoud

Zorg voor pasgeborenen, maar ook voor dwarse pubers

Mijn naam is Amy Sieben en ik ben verpleegkundig specialist bij de kindergeneeskunde met aandachtsgebied kinderlong en allergiezorg.

In 2007 begon ik aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen aan de hbo-v. Mijn plan was om mijn propedeuse te halen en dan geneeskunde te gaan studeren maar dat liep even anders. Na mijn eerste jaar besloot ik door te gaan en te solliciteren voor een duaalplek. Dit wilde ik graag zodat ik meer grip op mijn leerproces zou hebben en zeker wist dat al mijn volgende stages binnen het ziekenhuis zouden zijn. Ik werd aangenomen en daarmee begon in 2009 mijn loopbaan binnen Orbis M.C. Tijdens mijn laatste stage werd ik geplaatst op de kinderafdeling. Hier had ik niet specifiek om gevraagd en dacht nog ojee ik en kinderen, gaat dat een goede combinatie zijn? Al snel bleek dat een heel goede combinatie te zijn. Ik haalde mijn hbo-v en mocht op de kinderafdeling blijven. Ik zorgde met veel liefde voor de zieke kinderen op onze afdeling maar wanneer nodig werkte ik ook op de kraamafdeling en neonatologie. Dat iedere dag anders was, waarbij ik zorg verleende voor een pasgeborene tot een heerlijk dwarse puber en ouders hun dierbaarste bezit aan mijn toevertrouwden, maakte dat ik ervoor koos om niet meer aan de geneeskundeopleiding te beginnen maar aan de opleiding tot kinderverpleegkundige.

Eerste verpleegkundig specialist Zuyderland aan de slag binnen de kindergeneeskunde

Binnen Zuyderland werkte kindergeneeskunde, specifiek de kinderlongzorg, als eerste met een verpleegkundig specialist. In 2015 kwam er ruimte voor een collega en kwam er een vacature vacant voor verpleegkundig specialist in opleiding. Ik schreef, werd aangenomen en begon een maand later al aan de opleiding M-ANP aan de hogeschool Zuyd te Heerlen. In 2017 sloot ik deze cum laude af. Zelf heb ik de opleiding niet als moeilijk ervaren maar als enorm druk. Je moet veel nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, je moet een nieuwe rol als professional ontwikkelen, opdrachten maken, een wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren maar daarnaast werk je ook nog minimaal 3 dagen in de praktijk. Dit vergt veel van jezelf, je omgeving en je collega’s.

‘Een verpleegkundig specialist heeft het hart van een verpleegkundige en het brein van een dokter’

Zelfstandig verpleegkundig en medisch beleid maken

In mijn functie als verpleegkundig specialist werk ik binnen het kinderlong-allergieteam. Wij bieden zorg aan atopische kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen met alle vormen van luchtwegklachten allergie en/of eczeem. Deze groep kinderen is de grootste groep kinderen binnen de kindergeneeskunde. Bij luchtwegklachten moet je dan bijvoorbeeld denken aan de piepende zuigeling, peuter en het schoolgaande kind met astma. Bij een allergie kun je denken aan hooikoorts of een voedselallergie. Voor veel van deze kinderen ben ik hoofdbehandelaar en maak en voer ik dus zelfstandig verpleegkundig en medisch beleid. Bij de complexere ziektebeelden of kinderen met moeilijk behandelbaar astma heb ik meer een casemanagementrol. Als team dragen wij voor onze patiëntencategorie gezamenlijk binnen kantoortijden de gehele zorg. Dit houdt in dat we kinderen poliklinisch ter controle zien, bij acute klachten het kind op een spoedplek beoordelen en het beleid bepalen, begeleiding bieden tijdens een klinische opname en een telefonisch spreekuur hebben. Bij kinderen met inhalatieallergieën bieden we immunotherapie aan die ik organiseer en mee uitvoer.

Zuyderland beidt veel mogelijkheden om te groeien

Het kan zijn dat ik een kind en diens ouders een keer zie maar sommige kinderen en ouders volg ik jaren. Dat is heel bijzonder. Je ziet de kinderen opgroeien en bouwt een (professionele)relatie met het gezin op. Iemand omschreef een verpleegkundig specialist eens als het hart van een verpleegkundige en het brein van de dokter en ik denk dat daar ook de kracht zit bij deze groep kinderen, de verpleegkundige visie waarmee je een kind met een (chronische)aandoening begeleidt in combinatie met je medische kennis.

Inmiddels ben ik ruim 12 jaar in dienst bij Zuyderland. Ik heb veel mogelijkheden gekregen om te groeien in mijn professionele ontwikkeling. Er blijft continu mogelijk om mijzelf, maar vooral ook de zorg die wij leveren te blijven ontwikkelen. Recent zijn wij, het kinderlongteam, gestart met een pilot waarin we kinderen met astma middels een app, spirometer en fitbit vanuit thuis monitoren. Dit is een geweldig uniek initiatief. Momenteel loopt er ook een project “samen beslissen” waarin we op zoek gaan naar een keuzehulp voor kinderen met astma en meer afstemming tussen de eerste, tweede en derde lijn voor deze groep kinderen. Mooie projecten waarmee de zorg voor kinderen met astma alleen maar gaat verbeteren en zeker een mooie rol voor de verpleegkundig specialist weggelegd zal zijn.