Ga naar hoofdinhoud

Een nachtje thuiszorg

Hoe is het om in de nacht te werken?

Richard van Meijgaarden, verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) bij de thuiszorg neemt ons mee op zijn route door de Westelijke Mijnstreek.

Richard van Meijgaarden

22.30 uur
‘Vóór mijn dienst begint bekijk ik op mijn iPad mijn route met geplande cliëntbezoeken. Zijn er nog bijzonderheden vannacht, wat kan ik verwachten? Ik lees het dossier van een nieuwe cliënt aandachtig door en daarna ga ik op pad. Ik heb een ‘vaste’ route, maar daar kan van afgeweken worden als ik een oproep krijg van de huisartsenpost of als een cliënt gebruik maakt van de personenalarmering. Gemiddeld ga ik naar 12 tot 15 geplande cliënten per dienst, maar er zijn nachten waarbij ik soms wel 5 extra oproepen krijg, de zogenaamde ‘onplanbare zorg’. Ook deze momenten probeer ik zo goed mogelijk in te passen in mijn route.

23.00 uur
Aan het begin van de nacht ben ik vooral bezig met het naar bed brengen van cliënten. Na een paar uur ga ik weer naar een deel van deze cliënten terug voor een controlebezoek. Het gaat dan vaak om cliënten die dementeren. Het valgevaar is bij hen erg groot, met alle mogelijke gevolgen van dien. Sommige bedlegerige cliënten help ik met omdraaien in bed, als dat niet meer zonder hulp lukt

03.00 uur
Halverwege de nacht assisteer ik cliënten bij toiletbezoek, controleer ik bloedsuikers bij diabetespatiënten en verhelp ik stomalekkages of lekkende katheters.

06.30 uur
Tegen de ochtend help ik cliënten uit bed en assisteer ik met aankleden. De zorg die ik verleen leg ik vast in de zorgklapper die bij cliënten thuis achterblijft. Zo weten mijn collega’s die de zorg overdag van mij overnemen precies welke bijzonderheden zich ’s nachts hebben voorgedaan.

07.00 uur
Mijn dienst zit er op. Ik kruip lekker onder de wol. Werken in de nacht vind ik fijn en geeft veel voldoening. De zorg die ik verleen is heel verschillend. Elke cliënt is per slot van rekening anders, maar dat maakt mijn werk juist zo boeiend. En ’s nachts is er net wat meer tijd voor een praatje of een luisterend oor. Cliënten zien je graag komen, juist in de nacht…. als de eenzaamheid vaak het grootst is.