Ga naar hoofdinhoud

Samen gaan we voor de beste zorg 2

Woensdag 20 september uitgebreide aandacht over Zuyderland in Dagblad de Limburger.

Klik hier voor de PDF-versie!

‘Patiënt staat met hart en ziel centraal’

Verpleegkundigen zijn overal waar zorg wordt verleend: van de  Spoedeisende Hulp tot de verpleegafdelingen, de poliklinieken en de behandelafdelingen, en van GGZ tot Revalidatie. Maar in die diversiteit is er één cruciaal gemeenschappelijk element: als verpleegkundig professionals staan ze dicht bij de patiënt. De  verpleegkundigen van Zuyderland gaan ondanks alle uitdagingen voor de beste zorg.

‘Zuyderland is in beweging en wil een stabiele groep verpleegkundigen voor de patiënt van nu en in de toekomst’, zegt Marjolein  Heemels, gespecialiseerd verpleegkundige en tevens voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Zuyderland  Medisch Centrum (in het midden op de foto). De fusie en de bijhorende samenvoe-gingen van afdelingen hebben impact op veel verpleegkundigen. Nieuwe teams worden gevormd en  de  verpleegkundigen van bijvoorbeeld het Geboortecentrum in Heerlen en het Verpleegkundig Oncologisch Centrum in Sittard-Geleen, zitten midden in deze ontwikkeling. Maar er wordt heel hard gewerkt en dat werpt zijn  vruchten af. Marjolein Heemels is als verpleeg-kundige geraakt als de media een beeld schetst dat niet overeenkomt  met de passie waarmee zij en haar col-lega’s elke dag hun werk doen.

Heemels:  ‘Verpleegkundigen stellen met hart en ziel de  patiënt  centraal  en  geven  deze  alle  zorg  die  hij  of  zij  wenst  en  nodig heeft. Door  sommige  negatieve  publiciteit  kan het  beeld  ontstaan dat het werken in de zorg niet meer vol overtuiging  kan  plaatsvin-den, terwijl het tegenovergestelde het geval is.’ Een  stimulerende  en  aantrekkelijke  werkomgeving is volgens Marjolein Heemels van groot belang. ‘Zuyderland investeert in verpleegkundig leiderschap, verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en het  onderscheid aanbrengen tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Deze  inves-tering draagt bij aan het behoud èn het aantrekken van nieuwe collega’s.’

‘Onze patiënten hebben recht op een gezond Zuyderland’

Frans  Stals, arts-microbioloog en voorzitter van het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), is trots op Zuyderland en   alles waar Zuyderland voor staat. En met hem alle 400 specialisten.

‘Iedere dag komen wij medewerkers tegen, van verpleegkundigen tot po-limedewerkers,  die  vol  passie  hun  beste  beentje  voorzetten  om  goede  zorg  te  leveren. Wij  medisch  spe-cialisten  zijn  gedreven  om  samen  met de andere professionals de zorg zo goed mogelijk te organiseren en waar mogelijk te verbeteren.’ Zuyderland Medisch Centrum heeft in goed overleg met de specialisten het initiatief genomen om een aantal zaterdagen opente gaan. Voor sommige specialismen zijn de poliklinische wachttijden namelijk ongewenst lang. De artsen willen  graag een  positief  signaal  afgeven aan de omgeving door te laten zien dat zij betrokken zijn en ook bereid zijn om in de spaarzame vrije tijd de schouders eronder te zetten. Ookchirurg en vice-voorzitter MSB, Karel Hulsewé, benadrukt dat. ‘Wij staan  voor goede en tijdige patiëntenzorg. Dat is wat ons elke dag bezighoudt  en dat is wat ons bindt.’ Hulsewé: ‘Wij koersen op een gezond  Zuyderland waar enthousiaste en betrokken medewerkers vernieuwende en goede zorg leveren. Dat is waar onze patiënten recht op hebben.’