Ga naar hoofdinhoud

Referentielaboratorium zoönotische Chlamydia infecties

Voor algemene vragen

Bel onderstaand nummer en laat u doorverbinden naar het referentielaboratorium

088-4597718

088-4597718

ma-vrij 8:30 - 17:00 uur

Vanaf 2010 is de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie (MMI) van het Zuyderland Medisch Centrum gestart met het typeren van Chlamydia psittaci uit klinische materialen. Er wordt een partiele sequentieanalyse verricht van het buitenste membraan eiwit gen (ompA gen). Deze typering wordt verricht ter ondersteuning van de bronopsporing omdat het gevonden genotype geassocieerd is met de meest waarschijnlijke bron van besmetting.

Jaarlijks worden de bevindingen van het referentielaboratorium gerapporteerd in de ‘staat van zoönosen’ en ‘staat van infectieziekten’ in Nederland.

Door jarenlange samenwerking met alle medisch microbiologische laboratoria in Nederland bezit het referentielaboratorium voor zoönotische Chlamydia infecties een archief van klinische materialen die ingestuurd zijn voor genotypering. Hiermee worden retrospectieve analyses gedaan ten behoeve van de volksgezondheid. We zijn dan ook zeer dankbaar naar onze collega laboratoria voor hun medewerking.

De afdeling MMI waaronder het referentielaboratorium werkzaam is, is EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd. Het referentielaboratorium werkt nauw samen met Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad en het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB) van het RIVM.

Verder zijn we betrokken bij het Chlamydia psittaci EQA Programme voor Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD).

Sinds juli 2022 heeft het laboratorium voor de medische microbiologie en infectiepreventie (MMI) de officiële status van referentielaboratorium gekregen voor zoönotische Chlamydia infecties in samenwerking met het RIVM.

Contact

Voor advies of vragen neemt contact op met het referentielaboratorium voor zoönotische Chlamydia infecties

Voor algemene vragen

Bel onderstaand nummer en laat u doorverbinden naar het referentielaboratorium

088-4597718

088-4597718

ma-vrij 8:30 - 17:00 uur

Voor vakinhoudelijk advies stuur email naar onder vermelding referentielaboratorium voor zoönotische Chlamydia infecties.

Downloads

Aanvraagformulier Chlamydia psittaci typering