Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland vraagt aandacht voor bloeddonatie in Zuid-Limburg

13 sep 2022

Samen met Sanquin vraagt Zuyderland deze weken aandacht voor het belang van bloeddonatie en roept het zorgconcern iedereen in de regio op, zelf eens na te denken over het worden van bloeddonor. Zonder al dat bloed, zou Zuyderland niet langer alle zorg kunnen leveren.

Veel mensen weten niet wat er met het bloed gebeurt, wanneer het verzameld is en naar ziekenhuizen gaat. Rob Hendriks, coördinerend medisch analist van het bloedtransfusielaboratorium in Zuyderland, weet daar gelukkig wel alles van. Hij is de spil in het web van de bloedvoorraad in Zuyderland en heeft goed zicht op het reilen en zeilen van alle bloed binnen het ziekenhuis. ‘In totaal gebruiken we zo’n hier wel 10.000 zakjes bloed per jaar,’ weet Rob. ‘Waarbij ieder zakje één bloeddonatie van een vrijwilliger in Nederland betreft. Uit die zakjes wordt naast bloedcellen (280 ml), ook plasma (180 ml) gehaald. Je zou kunnen zeggen dat we hier in Zuyderland afgerond zo’n drieduizend liter bloed, afgestaan door donors, gebruiken voor het redden van levens. Zonder hen waren  we nergens.’

Van Sanquin naar Zuyderland
In Nederland zorgt Sanquin voor de bloedvoorziening. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, verricht Sanquin ook onderzoek. ‘De bloedvoorraad in Zuyderland wordt dagelijks aangevuld’, zegt Rob. ‘Vaak twee keer op een dag. Als het nodig is, rijden er extra taxi’s om ons van bloed te voorzien.’ Het bloed gaat onder andere naar patiënten die een bloedtransfusie nodig hebben (zoals oncologiepatiënten op de Dagverpleging), maar ook naar mensen die acuut worden binnengebracht op onze Spoedeisende Hulp na een ongeluk. ‘En de meeste grote operaties die uitgevoerd worden binnen Zuyderland, kunnen niet plaatsvinden zonder dat we een bloedvoorraad hebben,’ legt Rob uit. ‘Dat is te risicovol.’ Sanquin test alle bloed dat uitgegeven wordt heel nauwkeurig, maar ook het laboratorium van Zuyderland zelf speelt ook een belangrijke rol voordat bloed daadwerkelijk toegediend wordt aan een patiënt.

Nieuwe bloeddonors zijn hard nodig!
Zuyderland beschouwt het bloed dat geleverd wordt als iets heel kostbaars. Maar Sanquin heeft om onze voorraad op peil te houden, veel nieuwe bloeddonors nodig. Heb jij al eens stilgestaan bij de mogelijkheid om zelf bloed te doneren? Als bloeddonor heb je een enorme impact – en dat met slechts een uurtje van je tijd per donatie. Het bloed afnemen duurt zelfs maar tien minuten. Ook fijn om te weten: bij elke bloeddonatie worden je bloeddruk en bloedwaarden gecontroleerd. Zo help je niet alleen anderen, maar zorg je ook goed voor jezelf! Vrouwen mogen tot 3 keer per jaar bloed doneren. Mannen maximaal 5 keer. Zodra jouw bloed nodig is, ontvang je een oproep. Hoe vaak je wordt opgeroepen, hangt af van je bloedgroep en de vraag vanuit ziekenhuizen.

Sluit je in 3 stappen aan bij de bloeddonor community van Sanquin:

1. Meld je hier online aan als bloeddonor (of klik op de button rechts/beneden).
2. Je krijgt een medische check: de locatie en datum mag je zelf kiezen!
3. Als uit de check blijkt dat je bloed kunt geven, ben je officieel donor. Je ontvangt een oproep voor je eerste donatie.

Met 400.000 actieve bloeddonoren in Nederland geeft 2 op de 100 inwoners momenteel vrijwillig bloed. Jaarlijks worden daarmee zo’n 100.000 patiënten geholpen