Ga naar hoofdinhoud

Medische gegevens Zuyderland en huisartsen komen bijeen in persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

30 jan 2023

Let op: vanwege een technische storing is het momenteel niet mogelijk om je Zuyderland dossier op te halen binnen een PGO. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

 

Sinds januari 2023 maakt Zuyderland het mogelijk om het medisch dossier in te zien via je persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In zo’n app (of website) kunnen alle gezondheidsgegevens vanuit verschillende zorgaanbieders worden verzameld en kan iedereen een kopie van de medische gegevens bekijken en toevoegen aan de eigen online omgeving. Daarmee speelt Zuyderland, samen met de huisartsen in de regio, in op de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord.

In 2025 zouden alle inwoners die dat willen, moeten beschikken over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving. Het afgelopen anderhalf jaar is er ook binnen Zuyderland hard gewerkt aan het beschikbaar maken van medische gegevens voor PGO’s. Dit zal de komende jaren verder worden ontwikkeld.

Samenwerking huisartsen
Zuyderland heeft ook veel afstemming met de huisartsen als het gaat om het bieden van een duidelijk overzicht van medische gegevens aan patiënten. Meer dan 60.000 mensen in de regio maken via hun huisarts gebruik van het PGO ‘Uw Zorg online’. Wanneer patiënten reeds gebruikmaken van Uw Zorg Online ontvangen deze bij het inloggen een notificatie dat het mogelijk is om hun dossier van Zuyderland Medisch Centrum op te halen.

Voordelen van een PGO
PGO’s bieden mensen de mogelijkheid hun gezondheid beter in de gaten te houden, doordat zij medische gegevens van verschillende zorgaanbieders in hun PGO kunnen verzamelen en hier ook zelf meetgegevens aan toe kunnen voegen.

Wat zijn de voordelen van het hebben van een PGO?

  • Gegevens van zorgaanbieders overzichtelijk op één online plek
  • Niet meer zoeken naar jouw gezondheidsgegevens
  • Via een PGO veilig verbinden met jouw zorgverlener(s)
  • Beter voorbereid op gesprek met zorgverleners
  • Een completer beeld van je gezondheid

Zelf een Persoonlijke Gezondheidsomgeving gebruiken
Wil je meer weten over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving of wil je jouw Zuyderland gegevens inzien via een PGO? Klik dan hier