Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland ‘Living Lab’ voor e-health CZ: actuele pilots

24 nov 2017

In Zuyderland Medisch Centrum lopen op dit moment een aantal pilots op het vlak van e-health waarbij nauw wordt samengewerkt met zorgverzekeraar CZ. Zuyderland vervult daarbij de rol van ‘Living Lab’. Dat wil zeggen dat innovatieve ideeën en concepten samen met patiënten en cliënten worden ontwikkeld en in de praktijk worden getoetst.

E-health neemt een vlucht. Er zijn steeds meer nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid(szorg) te vervangen, te ondersteunen of te verbeteren. Mogelijk kan de zorg hiermee beter, sneller en goedkoper worden. Dat is echter nu vaak nog niet het geval. CZ en Zuyderland Medisch Centrum willen daarom graag inzicht krijgen in de daadwerkelijke effecten van e-health. Zij zetten de komende jaren daarvoor samen pilots op en meten en delen de resultaten. Het doel is om die e-health toepassingen breed te implementeren en te borgen die helpen om de zorg efficiënter en beter te maken.

Pilots
Op dit moment gaat het om deze pilots:

  • Patient+ is een keuzehulp waarbij patiënten via een online tool een aantal vragen beantwoorden om zo de best passende behandeling te kiezen. In een paar stappen informeert de keuzehulp de patiënt over de diagnose, de verschillende behandelopties en de mogelijke voor- en nadelen per behandeling. Momenteel wordt de keuze ingezet bij Gynaecologie en Borstcentrum Zuyd;
  • De werkgroep Zuyderland Interactief richt zich op een betere online informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener. Zo kunnen patiënten door middel van e-mail gemakkelijker en sneller een vraag stellen zonder te moeten wachten op het eerstvolgende consult en wordt het zoeken op internet overbodig. Daarnaast is een doel om patiënten voortaan te voorzien van betere, gepersonaliseerde online informatie in plaats van een groot aantal, vaak algemenere patiëntenfolders;
  • Er is een pilot bij Longgeneeskunde, Reumatologie, Kindergeneeskunde en Chirurgie waarbij er ‘screen-to-screen’ contact is tussen patiënt en zorgverlener. De patiënt staat rechtstreeks in contact met de behandelaar, zonder een bezoek aan het ziekenhuis te brengen. Uiteraard moeten de situatie en het soort consult zich hiervoor lenen;
  • Ook de MijnParkinsoncoach wordt ingezet. Dit is een laagdrempelige online omgeving die gemaakt is door en voor Parkinsonpatiënten. Hierin komen zij meer te weten over (het omgaan met) hun ziekte en kunnen zij zelf acties uitvoeren. Denk aan kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen.

Evaluatie
De pilots worden nauwkeurig gevolgd en geëvalueerd door het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Gekeken wordt naar de effecten op zorg- en organisatiekosten, verhoging van de kwaliteit in termen van patiëntervaring, het zorgproces en de klinische effectiviteit. Deze inzichten zijn bruikbaar voor een toekomstbestendige organisatie en financiering van de zorg. De resultaten van de pilots worden in december 2018 verwacht.