Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland en VGZ sluiten zorgcontract over 2018

08 dec 2017

Zuyderland Medisch Centrum is ook met zorgverzekeraar VGZ een zorgcontract overeengekomen over 2018. Beide partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen om continuiteit van zorg voor de VGZ-verzekerden te borgen.

Hiermee is ook voor de VGZ-patiënten in de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek hoogwaardige ziekenhuiszorg gegarandeerd. Met dit akkoord heeft Zuyderland inmiddels contracten over 2018 afgesloten met CZ en VGZ.