Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland eert winnaars Van Goethemprijs 2017

16 jun 2017

Vandaag heeft de Raad van Bestuur de prestigieuze Mevrouw Van Goethem-Hochstenbach Prijs uitgereikt aan medewerkers en/of afdelingen die de communicatie en/of kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen en patiënten willen verbeteren. Er werden 12 initiatieven ingediend.

Vanmiddag overhandigde de jury, onder leiding van Cees Sterk namens de Raad van Bestuur, een vijftal cheques. Cees Sterk benadrukte dat hij ook dit jaar weer aangenaam verrast was door de bijzondere initiatieven en benadrukte dat medewerkers overduidelijk weten waar het om gaat in een ziekenhuis: “Het leveren van kwalitatief verantwoorde, veilige en vooral ook persoonlijke en nabije zorg.”

Winnaars

€ 1.000,-         Voeding en valpreventie: verpleegafdeling 10 Longziekten Heerlen

€ 2.500,-         Verbetering revalidatieklimaat patiënten: vier initiatieven vanuit Revalidatie Sittard-Geleen die samen deze cheque mogen delen

€ 500,-            Vitaal Licht: afdeling Ouderengeneeskunde West 52 Sittard-Geleen

€ 500,-            Scholing Kwetsbare Ouderen aan arts-assistenten Zuyderland: Zuyderlandacademie

€ 500,-            Gewenste zorg in de laatste levensfase: Proeftuin Anders Beter

Waarom deze Kwaliteitsprijs?
De mw. van Goethem-Hochstenbach Kwaliteitsprijs is sinds 2013 een aanmoediging voor zorgverleners die goede ideeën hebben over kwaliteitsverbetering van de communicatie en zorg voor oudere en kwetsbare patiënten en zo initiatieven om willen zetten in daden of dit reeds hebben gedaan. De aangemelde ideeën zijn door de jury getoetst ten aanzien van de 5 C’s van kwetsbaarheid; Complicatie preventie, Coach en familiezorg, Continuïteit van zorg, Communicatie en bejegening en Constructie én de  criteria die ten grondslag liggen aan een seniorvriendelijk ziekenhuis. Extra waardering was er voor initiatieven die al over de locaties heen zijn ingevoerd en die beschikken over gemeten effecten van nieuwe projecten of initiatieven.

De winnaars van de mw. van Goethem-Hochstenbach Prijs ontvangen het geldbedrag als stimulans tot verdere ontwikkeling van het verbeterproject of initiatief dat de zorg aan kwetsbare ouderen in Zuyderland Medisch Centrum ten goede komt.

Vervolg Van Goethemprijs
De prijs was voor een periode van vijf jaar ingesteld. Besloten is de prijs op een andere wijze, meer gericht op de fusieorganisatie Zuyderland, voort te zetten in 2018. Onmiskenbaar is dat deze prijs voor initiatieven die voortkomen uit de directe patiëntenzorg, de afgelopen jaren tot veel mooie resultaten heeft geleid. In de loop van dit jaar wordt bekend gemaakt hoe in het komende jaar hier een vervolg aan gegeven gaat worden.