Ga naar hoofdinhoud

Positief financieel resultaat voor Zuyderland: ‘met vertrouwen de toekomst tegemoet’

31 mei 2018

Zuyderland heeft 2017 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 2,5 miljoen. Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis) noteerde nog een klein verlies van – €0,7 miljoen. Daarmee heeft het ziekenhuis het afgelopen jaar een forse financiële stap voorwaarts gemaakt. Het organisatieonderdeel Care (Zorgcentra, Thuiszorg, Huishoudelijke Hulp en JGZ) boekte een winst van € 3,2 miljoen. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2017 van Zuyderland.

Zoals bekend was 2016 een moeilijk financieel jaar voor Zuyderland met een negatief resultaat van € 11,9 miljoen (bestaande uit – € 14,2 miljoen ziekenhuis  en + € 2,3 miljoen binnen Care). Begin 2017 is daarom voor Zuyderland Medisch Centrum een pakket aan maatregelen afgekondigd om het resultaat positief bij te sturen. Dit pakket bestond o.a. uit een bezuiniging van 175 FTE aan personeel. Het doel van deze maatregelen was om Zuyderland Medisch Centrum 2017 met een zo klein mogelijk negatief resultaat te laten afsluiten.

Roel Goffin, lid Raad van Bestuur, is blij met deze cijfers. ‘De maatregelen voor het ziekenhuisonderdeel, hoewel pijnlijk, hebben goed uitgepakt. De financiële ontwikkeling van Zuyderland in zijn geheel is in 2017 zelfs iets beter dan verwacht. We gaan dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet’.

Tegelijkertijd met het financieel gezond houden van het ziekenhuis is Zuyderland Medisch Centrum er het afgelopen jaar in geslaagd de patiënttevredenheidsscore te verbeteren met 12% op basis van de NPS-score (Net Promotor Score).

De Raad van Bestuur is trots op alle specialisten en medewerkers van Zuyderland voor het resultaat dat samen is bereikt en heeft vertrouwen dat deze positieve lijn in de toekomst wordt doorgetrokken.

Klik hier om het Maatschappelijk Jaarverslag 2017 van Zuyderland te lezen.
Klik hier om het publieksjaarverslag 2017 te lezen (Zuyderland-krant).