Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden straten rondom locatie Heerlen

07 mrt 2019

In maart vinden er werkzaamheden plaats aan diverse straten rondom onze locatie in Heerlen. Het gaat om de Tichelbeekstraat, de Kloosterkensweg, de toegangsweg naar De Rousch en Benzenrade.

Tichelbeekstraat
De werkzaamheden aan de Tichelbeekstraat vinden plaats van 11 maart tot 25 maart. He asfalt wordt daar gefreesd en de weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. De weg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Aangezien vanuit de Kloosterkensweg uitrijden over de Tichelbeekstraat niet mogelijk is, zal er gelijktijdig een klein stuk van de Kloosterkensweg meegenomen worden. Dit betreft het deel tussen de Tichelbeekstraat tot net voorbij de eerste inrit.

Kloosterkensweg
Op 11 maart wordt tevens gestart met werkzaamheden aan de Kloosterkensweg. Na 25 maart wordt er gefaseerd verder gewerkt tot aan de Benzenrade. Aangezien hier niet alleen het asfalt vervangen wordt maar ook de wegfundering, zal dit meer tijd vergen. Geprobeerd wordt om in deze fase alles zo bereikbaar mogelijk te houden. De werkzaamheden aan de Kloosterkensweg zullen op 3 mei afgerond zijn.

Toegangsweg De Rousch
In deze straat wordt de asfaltdeklaag vernieuwd. Dat is dan exclusief de kruising met de Kloosterkensweg. Deze werkzaamheden zijn gepland op 25 en 26 maart.

Benzenrade
Aan de Benzenrade wordt het asfalt vernieuwd. Het betreft de aansluiting op de Henri Dunantstraat, het deel onder de brug en de aansluiting op de John F. Kennedylaan. Deze werkzaamheden zijn gepland op van 25 maart tot 2 mei.

Tijdens alle werkzaamheden zullen de nodige verkeersomleidingen en afzettingen geplaatst worden.