Ga naar hoofdinhoud

Thuiszorg neemt stukje behandeling oncologie over

04 aug 2021

Verpleegkundigen van het Transmuraal Thuiszorg Team geven patiënten vanaf nu in de thuissituatie bepaalde botversterkende injecties. Zodoende hoeven oncologie-patiënten minder vaak naar het ziekenhuis. De oncoloog blijft verantwoordelijk voor het behandeltraject. Ervaring leert dat de zorg thuis als positief wordt ervaren.

De betreffende middelen (Xgeva-injecties) worden door een arts of verpleegkundige toegediend bij verschillende vormen van kanker, waarbij sprake is van botverlies met meer kans op botbreuken of bij uitzaaiingen van kanker in de botten. Dankzij deze injecties blijven de botten steviger en heeft de patiënt minder kans op botbreuken.

Het verplaatsen van deze behandeling naar de thuissituatie past binnen de Zuyderland strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’, waarin de zorg zoveel mogelijk rondom de eigen thuisomgeving van de patiënt wordt georganiseerd. Dit initiatief is een aantal jaren geleden reeds ingezet door de gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen binnen het ziekenhuis en is recent overgedragen aan het Transmuraal Thuiszorg Team van Zuyderland. De intensivering van de samenwerking tussen ziekenhuis en wijkverpleging levert naast comfort voor de cliënten ook een efficiëntere inzet van de schaarse professionals op door de cliënten te integreren in de bestaande routes van het Transmuraal Team.

Om het toedienen van de behandeling in de thuissituatie mogelijk te maken, is er nauw samengewerkt tussen het Transmuraal Thuiszorg Team en de afdeling Oncologie van Zuyderland. Deze samenwerking zal ook tijdens de uitvoering blijven bestaan en regelmatig worden geëvalueerd. De samenwerking wordt einde van dit jaar uitgebreid met partner Meander Thuiszorg voor de cliënten uit de regio Parkstad en zal zeker een doorontwikkeling gaan kennen de komende jaren.